Ας συστηθούμε

 

Γεννήθηκε στον Πλατύκαμπο Λάρισας. Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις, ενώ διετέλεσε δημοσιογράφος για χρόνια. Νομαρχιακή και Περιφερειακή
Σύμβουλος από το 1994 μέχρι σήμερα. Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του ΝΣ, Πρόεδρος επιτροπών κοινωνικών υποθέσεων, υγείας και περιβάλλοντος.