αρχική - κίνημα αλλαγής

Κίνημα Αλλαγής

Κοιτάμε μόνο μπροστά

φώφη γεννηματά

PES Socialists & Democrats

Ας συστηθούμε

 

Γεννήθηκε στον Πλατύκαμπο Λάρισας. Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις, ενώ διετέλεσε δημοσιογράφος για χρόνια. Νομαρχιακή και Περιφερειακή
Σύμβουλος από το 1994 μέχρι σήμερα. Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του ΝΣ, Πρόεδρος επιτροπών κοινωνικών υποθέσεων, υγείας και περιβάλλοντος.