Για τα μείζονα προβλήματα σε ό,τι αφορά κυρίως το προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθμού του
ΟΑΕΔ στις Εργατικές κατοικίες Γιάννουλης στη Λάρισα, κατέθεσε ερώτηση η βουλευτής του
Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η βουλευτής υπενθυμίζει πως η προσφορά των Βρεφονηπιακών Σταθμών, ως μιας ακόμη δομής του
κοινωνικού κράτους, είναι αδιαμφισβήτητη για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των μικρών
παιδιών στα πρώτα βήματα αυτής της ευαίσθητης ηλικίας, ενώ παράλληλα αποτελούν μια δομή που
στηρίζει έμπρακτα τους νέους γονείς, προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες
εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, και ως εκ τούτου «δεν επιτρέπεται να
εγκαταλείπονται στην τύχη τους».
Παράλληλα, η βουλευτής Λάρισας αναφέρει πως το εν λόγω ίδρυμα αντιμετωπίζει σωρεία
προβλημάτων, τα οποία εντοπίζονται στο γεγονός ότι αν και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 65
παιδιά, αυτό στην πράξη δεν είναι εφικτό από τη στιγμή που υπάρχουν μόνο δύο βρεφονηπιοκόμοι,
με αποτέλεσμα τελικά να φιλοξενούνται το πολύ έως 15 παιδιά. Παράλληλα, εύλογες απορίες
δημιουργούνται δεδομένου ότι παρά τις σοβαρές και πιστοποιημένες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό
προσωπικό, δεν έχει γίνει καμιά μόνιμη πρόσληψη από το 2007.
Επιπλέον, η Λαρισαία πολιτικός επισημαίνει ότι παρότι οι προσλήψεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών
συνηθίζεται να γίνονται κάθε χρόνο στο μέσον της χρονιάς, περίπου κατά τον Φεβρουάριο, ωστόσο,
φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας η όλη διαδικασία ανεστάλη και δεν ξανα-ξεκίνησε
παρά τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι παιδαγωγοί να προσληφθούν για μόλις 2 μήνες…
Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εκεί, καθώς ζητήματα αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι στην
καθαριότητα του συγκεκριμένου βρεφονηπιακού σταθμού και μάλιστα κάνουν λόγο για κατάφωρη
αδικία, δεδομένου ότι δεν λαμβάνουν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, ενώ αντιθέτως άλλοι
συνάδελφοί τους, όπως αυτοί που εργάζονται στην ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, λαμβάνουν.
Στο πλαίσιο των παραπάνω, η Ευαγγελία Λιακούλη ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να προβεί σε
άμεσες προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στον συγκεκριμένο βρεφονηπιακό σταθμό
Γιάννουλης, αλλά και σε όσους σταθμούς του Νομού Λάρισας παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως
βεβαίως και να μεριμνήσει, ώστε να αρθεί η αδικία εις βάρος του κλάδου των εργαζομένων της
καθαριότητας του συγκεκριμένου Σταθμού, εξισώνοντας τις συμβάσεις εργασίας τους με των
υπολοίπων εργαζομένων στην καθαριότητα.