Ερώτηση – παρέμβαση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας, Οικονομικών και Εργασίας κατέθεσε
η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο
που προωθεί η Κυβέρνηση, για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων από τους
Δήμους της χώρας.
Στην ερώτησή της, η Λαρισαία βουλευτής επισημαίνει ότι με τις διαδοχικές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
που εκδόθηκαν από την Κυβέρνηση και με τις οποίες ορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια πρόσληψης
προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους Δήμους, δεν εξασφαλίζεται επαρκής
ανταπόκριση στην εργασιακή λειτουργική πραγματικότητα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα τιθέμενα κριτήρια πρόσληψης παραβλέπουν την ευαλωτότητα
πληθώρας εργαζομένων ή αφορούν δικαιολογητικά τα οποία, και με ευθύνη του Δημοσίου, δεν μπορούν
να εκδοθούν.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας καλεί τους συναρμόδιους
Υπουργούς να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, που διέπει τη
διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους
Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς διαδικαστικά εμπόδια, όπως
π.χ. την ολοκλήρωση διαδικασίας πολιτογράφησης ή της έκδοσης πιστοποιητικού ελληνομάθειας, αλλά
και αυξάνοντας τον αριθμό των θέσεων πλήρους απασχόλησης και τις ημερήσιες ώρες απασχόλησης του
εναπομείναντος προσωπικού από τρεις (3) σε τέσσερις (4) ώρες κατ’ ελάχιστο.
Επιπλέον, η Ευαγγελία Λιακούλη ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς για το αν είναι στα άμεσα σχέδια
της Κυβέρνησης η μετατροπή όλων των προκηρυχθεισών θέσεων στη σχολική καθαριότητα σε συμβάσεις
με πλήρη απασχόληση, έτσι ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες στα σχολεία με εργαζόμενους
μόνιμης και σταθερής εργασίας, δεδομένων των μεγάλων και πάγιων αναγκών.