Με ερώτηση που κατάθεσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, παρεμβαίνει η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν.
Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, για το μείζον ζήτημα που δημιουργείται για τους νέους
αγρότες οι οποίοι για τυπικούς λόγους δεν εντάσσονται στα σχέδια βελτίωσης,
επισημαίνοντας τα εξής:
«Διανύουμε το τελευταίο έτος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και έως
τώρα, δεν έχει ολοκληρωθεί ικανοποιητικά η τελική φάση της διαδικασίας αξιολόγησης των
αιτήσεων των αγροτών που επιθυμούν την ένταξη τους στα Σχέδια Βελτίωσης. Συγκεκριμένα και σε
ό,τι αφορά την κατάθεση υποψηφιότητας Νέων Αγροτών στα Σχέδια Βελτίωσης, διαπιστώνεται
σωρεία γραφειοκρατικών προβλημάτων και αμελειών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ (παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας) να κάνει λόγο
για «μετέωρη κατάσταση» των δικαιούχων του προγράμματος Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς οι
πληροφορίες που φτάνουν είναι ότι μόλις ένας στους πέντε επιλαχόντες θα είναι επιλέξιμος για
τις προβλεπόμενες δράσεις.
Τα γραφειοκρατικά λάθη εξαιτίας των οποίων οι επιλαχόντες των Σχεδίων Βελτίωσης συνήθως
«κόβονται» από τη διαδικασία αφορούν κυρίως ενημερότητες-βεβαιώσεις ασφάλισης και οφειλής ή
τεχνικά προβλήματα, όπως η μη ανάρτηση των μελλοντικών καταστάσεων και άλλων ομοειδών
λαθών, που «καταδικάζουν» τελικά τους υποψηφίους.
Το ΓΕΩΤΕΕ(παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας) καταγγέλλει ότι «οι υποψήφιοι που είχαν την ιδιότητα
του νέου αγρότη λόγω ολιγωρίας του φορέα ασφάλισης δεν μπορούσαν να εκδώσουν ασφαλιστική
ενημερότητα, ότι υπήρξε εκτεταμένη υποβαθμολόγηση σε σχέδια βελτίωσης λόγω πιθανόν
προβλήματος που αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής του φακέλου, ότι στο κριτήριο
επιλεξιμότητας μηχανημάτων, το ίδιο μηχάνημα άλλος αξιολογητής να το βαθμολογεί ως καινοτομία
και άλλος να μην το βαθμολογεί με τον ίδιο τρόπο».
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ωστόσο, όπως και το ΓΕΩΤΕΕ (παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας)θεωρούν
πως τα παραπάνω θα μπορούσαν να λυθούν εύκολα με μία Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.),
προκειμένου να προωθηθούν κονδύλια σε ένα πρόγραμμα που βρίσκεται στην τελική φάση της
υλοποίησης, βοηθώντας τους νέους αγρότες
Ειδικά για τη Θεσσαλία, τα κονδύλια των Σχεδίων Βελτίωσης δεν επαρκούν για να καλύψουν τη
ζήτηση του προγράμματος, σε μια εποχή που διαμορφώνεται ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον
λόγω covid-19 και είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου
να τονωθεί η τοπική οικονομία, μιας Περιφέρειας που παραμένει «ατμομηχανή» της εγχώριας
αγροτικής παραγωγής.
Η Πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να επιλυθούν
τα προβλήματα τις διαδικασίας των ενστάσεων και να γίνει προσπάθεια για αναζήτηση κονδυλίων,
ώστε να μην υπάρξει ούτε ένας επιλαχόντας στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης. Ζητώ από
τον κ Υπουργό να παρέμβει άμεσα και να προβεί σε ενέργειες ώστε να λυθούν τα τεχνικά και
γραφειοκρατικά ζητήματα, να επανεξετάσει το θέμα και να εντάξει όλους τους επιλαχόντες στο
πρόγραμμα»