Σε ερώτηση – παρέμβαση προς τον κ. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Χατζηδάκη, προχώρησε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας, σε σχέση με τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις απονομής συντάξεων σε εκείνους τους ασφαλισμένους, που διαθέτουν ένσημα τόσο εσωτερικού, όσο και εξωτερικού.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης:

«Μεγάλα προβλήματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι αιτούντες συνταξιοδότησης, ακριβώς πέντε χρόνια μετά την ψήφιση του ν. 4387/2016 και τη σύσταση του ΕΦΚΑ και 17 μήνες μετά την ψήφιση του ν.4670/2020 και τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ, καθώς τίποτα δεν φαίνεται να βελτιώνεται σε ό,τι αφορά την απονομή διεθνών συντάξεων, αλλά και την προσμέτρηση ενσήμων του εξωτερικού,που εξακολουθεί να παραμένει μια άκρως  χρονοβόρα διαδικασία.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης που έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν, τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό, βρίσκονται σε λίστα αναμονής εδώ και χρόνια και δεν λαμβάνουν τη σύνταξή τους, ενώ πληρούν όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια, επειδή δεν είναι δυνατό να συνυπολογιστούν τα ένσημα  εργασίας του εξωτερικού και να τους εγκριθεί η απόδοση σύνταξης…λόγω έλλειψης του κατάλληλου λογισμικού μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ.

Αντίστοιχα και όπως είναι γνωστό, πολλές ελλείψεις και δυσλειτουργίες εξακολουθούν να υπάρχουν και στον e-ΕΦΚΑ σε ό,τι αφορά τις απονομές συντάξεων χηρείας, τις επικουρικές συντάξεις λόγω θανάτου, αλλά και τις συντάξεις μετατροπής από αναπηρική σε γήρατος, γεγονός που καθιστά την γενικότερη λειτουργία του όλου θεσμού προβληματική, παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, πως όλα θα λυθούν εν ευθέτω χρόνω.

Ωστόσο,η ανωτέρω περίπτωση αιτούντων σύνταξης που, αν και πληρούν τα κριτήρια, εντούτοις δεν τους εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αδυναμίας προσμέτρησης και ενσωμάτωσης των ενσήμων του εξωτερικού από την ανυπαρξία σχετικού συστήματος λογισμικού στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ, είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στην απονομή συντάξεων.

Δεδομένου ότι η στέρηση της σύνταξης από τους δικαιούχους – ιδιαίτερα σε εποχές συνεχιζόμενης πανδημίας και οικονομικής δυσπραγίας – λόγω κυβερνητικών αβελτηριών, παραλείψεων και καθυστερήσεων αποτελεί μείζον θέμα, αφού θίγει έναν θεμελιώδη πυλώνα του κοινωνικού κράτους, ρωτώ τον αρμόδιο κ. Υπουργό για το πότε επιτέλους θα κατορθώσει ο e-ΕΦΚΑ να εκσυγχρονίσει την λειτουργία του, με σκοπό την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση και ανταλλαγή ασφαλιστικών πληροφοριών μεταξύ Ελλάδας και Εξωτερικού, έτσι ώστε οι σχετικές συντάξεις να εκδίδονται σε ένα λογικό χρονικό διάστημα»