Μεγάλη μερίδα πολιτών και εκατοντάδες από το Νομό Λάρισας, είχαν υποβάλλει αιτήσεις τον Μάρτητου 2021 , προς τη 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να προσληφθούν ως παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην γιατρών, επικουρικού προσωπικού . Μάλιστα, η σχετική πρόσκληση, αφορούσε  πρόσληψή  τους για 1 έτος και όπως είναι γνωστό, οι σχετικοί πίνακες για το επικουρικό προσωπικό, ανοίγουν μια φορά το έτος.

Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των πολιτών, είναι οι  άνθρωποι εκείνοι, που έχουν «σηκώσει» το βάρος στην παρατεταμένη πανδημία λόγω κορωνοιού έχοντας προσληφθεί και παλιότερα ως λοιπό επικουρικό προσωπικό και αποτελούν την πρώτη γραμμή ενάντια στην πανδημία του κορωνοιού.

 Τον Σεπτέμβριο, όμως του 2021, άνοιξαν εκ νέου πίνακες για συμβάσεις 3 μηνών-  και όχι 1 έτους.      Έτσι, αυθαίρετα και δίχως λογική, το εν λόγω προσωπικό  βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση  να υποχρεούται να  συνάπτει τρίμηνη σύμβασης εργασίας με τον φορέα στον οποίο τοποθετείται, η οποία δύναται να παραταθεί,  μόνο για τρεις μήνες ακόμα, ενώ το προσωπικό που προσλαμβάνεται δεν διαγράφεται από τους τηρούμενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του σε αυτούς.  

Μεγάλος αριθμός αιτήσεων, υποβλήθηκε και στο Νομό Λάρισας, προς την 5ηΥγεινομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να προσληφθούν στις αντίστοιχες θέσεις που προκηρύχθηκαν. Έτσι, πολλοί από τους αιτούντες του Μαρτίου του 2021, από το νομό μας, δεν  υπέβαλλαν εκ νέου αιτήσεις  προς την αρμόδια 5η  Υ.Π.Ε.Θ., το Σεπτέμβριο του 2021, καθώς ίσχυαν οι αιτήσεις τους, του Μαρτίου του 2021.

  Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, αν οι αιτούντες αρνηθούν να υπογράψουν 3 μήνες συμβάσεις και όχι  μονοετείς συμβάσεις, όπως και είχαν υποβάλλει αιτήσεις, να υπάρχει ποινή αποκλεισμού για 2 έτη και να αποκλείονται από τους σχετικούς πίνακες, παίρνοντας τη σειρά τους, οι επόμενοι, γεγονός πρωτοφανώς ΑΔΙΚΟ !.

     Δεδομένου, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, υφίστανται κατάφωρη αδικία, καθόσον πρόκειται για  πολίτες, που δίχως να έχουν υποβάλλει αιτήσεις, καλούνται να υπογράψουν  3 3μηνες  συμβάσεις και μάλιστα άμεσα.

     Δεδομένου ότι αν δεν υπογράψουν άμεσα  3μηνες συμβάσεις και όχι ετήσια σύμβαση, σύμφωνα με την  αίτηση που υπέβαλλαν, αποκλείονται άμεσα από τους πίνακες, με ποινή αποκλεισμού για 2 έτη, με αποτέλεσμα να επιλέγονται οι αμέσως επόμενοι.

    Δεδομένου, ότι  γεννώνται και ζητήματα οικογενειακού και επαγγελματικού προγραμματισμού για  εκείνους  και τους οικείους τους, εξαιτίας και της μεταβολής συνθηκών που θα υφίστανται, καθόσον ο προγραμματισμός τους αφορούσε 1 έτος και σε καμία περίπτωση 3 μήνες.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ. Υπουργοί:

  1. Σκοπεύετε άμεσα να προβείτε στις απαιτούμενες  ενέργειες, προκειμένου να διορθωθεί η αδικία, που έχει προκληθεί  στο λοιπό επικουρικό προσωπικό,  από τις 3μηνες  συμβάσεις;
  1. Σε  ποιά άμεσα και συγκεκριμένα νομοθετικά- τροποποιητικά μέτρα προτίθεσθε να προβείτε για να διευθετηθεί το σχετικό ζήτημα που έχει προκύψει;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Ευαγγελία Λιακούλη

Νομός Λάρισας