Τύπος:Ερωτήσεις

Θέμα:Αδυναμία προμήθειας αναγκαίων φαρμάκων για ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς του ΠΓΝ Λάρισας

Ημερομηνία:25/09/2019

Ημ. Τελευταίας Τροποποίησης:27/11/2019

Διαβάστε την ερώτηση

Διαβάστε την απάντηση