Σε ερώτηση – παρέμβαση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο προχώρησε η βουλευτής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, μαζί με συναδέλφους της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζει  η πρόσφατη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού κατηγορίας ΕΠΟΠ.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης:

«Βρίθουν τα σχετικά δημοσιεύματα από παράπονα και καταγγελίες υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΕΠΟΠ, οι οποίοι διαπιστώνουν πολλά λάθη, που οδηγούν είτε στο να κρίνονται  ακατάλληλοι ή να μοριοδοτούνται λανθασμένα με μικρό αριθμό μορίων.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, στη διαδικασία πρόσληψης των ΕΠΟΠ υπάρχει πληθώρα προβλημάτων, που σχετίζονται με την μοριοδότηση τους, όπως προκύπτουν μετά την ανακοίνωση των σχετικών αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος, προκειμένου να χαρακτηρισθεί έωλη η όλη διαγωνιστική διαδικασία αφού επιτρέπει εύλογα σχόλια περί  αδιαφάνειας.

Το ουσιαστικότερο όλων, ωστόσο, είναι το γεγονός πως οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση (!), κάτι πρωτοφανές για προσλήψεις στο δημόσιο, αν και η όλη διαδικασία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, δεν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο οι πίνακες κατάλληλων, ακατάλληλων και βαθμολογίας κατά ειδικότητα, παρά μόνον δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να ενημερωθούν, αν είναι οι ίδιοι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν ποιοι καταλαμβάνουν τις θέσεις προς πρόσληψη».

Δεδομένου ότι, το ΑΣΕΠ ως το αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής σε θέσεις προσωπικού του δημόσιου τομέα, με βάση πάγιες διαδικασίες αναρτά, στην ιστοσελίδα του, πίνακες επιλογής και κατάταξης με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων, αλλά και σε κάθε περίπτωση, προβλέπει το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, ούτως ώστε να διορθώνονται τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ρωτώ τους συναρμόδιους Υπουργούς ποιος είναι ο λόγος μη τήρησης των διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος, μέσω των οποίων κατοχυρώνονται οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στις προσλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων;

Τους ρωτώ επίσης γιατί δεν εφαρμόζεται το σύνολο των διαδικασιών ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο, όσον αφορά στο δικαίωμα της ένστασης;

Τέλος τους θέτω προ των ευθυνών τους, ρωτώντας αν έχουν προβεί σε επανέλεγχο των δικαιολογητικών και την εκ νέου μοριοδότηση ακατάλληλων υποψηφίων, αν έχουν βρει διαφορές από τις ανακοινωθείσες, καθώς και σ περίπτωση εύρεσης λαθών, πώς σχεδιάζουν να επιλύσουν αυτού του τύπου τις αδικίες για τους αντίστοιχους υποψηφίους;»