Σε ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησε άμεσα η Ευαγγελία Λιακούλη, μετά την πρόσφατη συνάντηση εργασίας που είχε με το προεδρείο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, θέτοντας υπόψη της κυβέρνησης ένα από τα αιτήματά τους, που έχει να κάνει με την ανάγκη εναρμόνισης του διοικητικού με το μισθολογικό βαθμό αξιωματικών, προέλευσης ΕΠΥ-ΟΠΥ-ΕΜΘ.

Όπως επισημαίνει η βουλευτής στο κείμενο της ερώτησής της:

«Σύμφωνα με το Ν.4472/2017, από 1η Ιανουαρίου 2017 ισχύει το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα μάλιστα, στο Άρθρο 124 του ως άνω νόμου συμπεριλαμβάνεται και η ‘’κατηγορία Γ’’ στελεχών,  προέλευσης ΕΠΟΠ – Ο.Π.Υ.- ΕΜΘ – ΕΠΥ.

Επιπλέον, με το Ν.4609/2019, τα στελέχη που προέρχονται από το θεσμό των Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) δύνανται να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, καθώς και τον αποστρατευτικό βαθμό Υπολοχαγού και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων από αυτόν του Στρατού Ξηράς.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη το μισθολόγιο των ανωτέρω στελεχών δεν έχει ακόμη εναρμονισθεί, με αποτέλεσμα από 3/5/2019, τα συγκεκριμένα στελέχη να φέρουν βαθμό Αξιωματικού δηλαδή του Ανθυπολοχαγού,  αλλά να λαμβάνουν μισθό Ανθυπασπιστή (!). 

Επιπροσθέτως και σύμφωνα με πληροφορίες, στις 5 Δεκεμβρίου 2020 αρκετοί από τους παραπάνω, αξιωματικούς πλέον, συμπλήρωσαν τα 35 έτη υπηρεσίας και αναμένουν τη διαταγή αποστρατείας τους, ωστόσο πλέον κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη συνταξιοδότησή τους από τον ΕΦΚΑ, καθώς ο Διοικητικός βαθμός τους δεν συνάδει με το μισθολογικό βαθμό».

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, αφήνοντας τα ανωτέρω στελέχη σε απόγνωση και με αίσθημα απαξίωσης από το Στράτευμα, το οποίο υπηρέτησαν επί 35 και πλέον χρόνια, αντιμετωπίζοντας οι ίδιοι και οι οικογένειές τους αγόγγυστα τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες των καθηκόντων του στρατιωτικού, ρωτώ τους συναρμόδιους κ.κ. Υπουργούς για το αν σκοπεύουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες από πλευράς τους, που θα επιτρέψουν την εναρμόνιση μισθολογικού και διοικητικού βαθμού των ως άνω στελεχών, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα κατά την συνταξιοδότηση των αξιωματικών προέλευσης ΕΠΥ-ΟΠΥ-ΕΜΘ»