Σε ερώτηση-παρέμβαση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εσωτερικών προχώρησε η  βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, σε σχέση με την ανάγκη μιας νέας, αξιόπιστης και συνεκτικής πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί από πλευράς της Πολιτείας για το μείζον ζήτημα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της χώρας.

Στο κείμενο της ερώτησής της η Λαρισαία βουλευτής επισημαίνει τα εξής:

«Στην χώρα σήμερα εκτιμάται πως υπάρχουν περί τους 450 ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων) και ΓΟΕΒ (Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων), οι οποίοι διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος των εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως π.χ. αντλιοστάσια, διώρυγες, δίκτυα αγωγών υπό πίεση, ταμιευτήρες και  δεξαμενές, που είναι απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης εκατομμυρίων στρεμμάτων αγροτικής γης. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως κατά τις δεκαετίες που πέρασαν, δεν έγινε επαρκής συντήρηση πολλών εγγειoβελτιωτικών έργων, με αποτέλεσμα οι εν λόγω υποδομές να έχουν φτάσει κυριολεκτικά στα όριά τους. 

Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί, μάλιστα, είναι η συνηθισμένη πρακτική για πολλά δίκτυα να εκτιμάται η κατανάλωση του νερού στα αντλιοστάσια, με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (!), κι όχι με βάση την καταγραφή των παροχόμετρων που είναι εγκατεστημένα, γιατί τα τελευταία δεν συντηρούνται (!)…

Πέραν ωστόσο της φθοράς των υποδομών, πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν και το πολύ σημαντικό πρόβλημα της συχνά σχεδόν ολικής έλλειψης επιστημονικού προσωπικού, όπως οι γεωπόνοι, στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην έχουν πρόσβαση σε εξιδεικευμένες επιστημονικές πληροφορίες και συμβουλές, που αφορούν τη σημαντικότατη για την αγροτική παραγωγή διαδικασία της άρδευσης.

Δεδομένου ότι η σημασία των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ είναι τεράστια και οι  όποιες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να έχουν ως κεντρική τους στόχευση τη μείωση του κόστους άρδευσης προς όφελος του πολίτη – καταναλωτή κι όχι την επιβολή νέων χρεώσεων εισπρακτικού χαρακτήρα, ρωτούμε τους συναρμόδιους κ. Υπουργούς, αν σκοπεύουν να ενισχύσουν τις Περιφέρειες με το κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να βοηθήσει αποτελεσματικά στο έργο των ΟΕΒ Επίσης, ρωτούμε αν έχουν επεξεργαστεί το πως, από που και πότε θα διασφαλίσουν τα απαραίτητα δημόσια κονδύλια, προκειμένου οι υποδομές των ΟΕΒ να συντηρηθούν και να ενισχυθούν, έτσι ώστε οι εν λόγω Οργανισμοί να αποτελέσουν ξανά σημαντικό βραχίονα για την ανάπτυξη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, αλλά και της γενικότερης διαχείρισης του νερού στη χώρα μας, ιδίως υπό το πρίσμα της συντελούμενης κλιματικής αλλαγής»