Πέντε χρόνια “στον αέρα” οι επιλαχόντες αγρότες των Σχεδίων Βελτίωσης

Σε ακ?μα μ?α κοινοβουλευτικ? πρωτοβουλ?α, για τους περισσ?τερους απ? 3.500 επιλαχ?ντες των επενδυτικ?ν σχεδ?ων βελτ?ωσης του 2018, προχ?ρησε ξαν? η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη. Υπενθυμ?ζεται ?τι η Λαρισα?α Βουλευτ?ς, με συνεχε?ς κοινοβουλευτικ?ς και δημ?σιες παρεμβ?σεις, ?δη απ? τον Ιο?λιο του 2020, ?χει επανειλημμ?νως αναδε?ξει το πρ?βλημα, ζητ?ντας -προ ετ?ν και συνεχ?ς– απ? την Κυβ?ρνηση του κ. Μητσοτ?κη, να εξαντλ?σει κ?θε διαθ?σιμο μ?σο διασφ?λισης κονδυλ?ων,… Περισσότερα

Η έννοια της ηθικής και της ανθρωπιάς, ταυτίστηκε με τον  Γιώργο Παρούτογλου

Η Γραμματ?ας  της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Υπε?θυνη του Τομ?α Εσωτερικ?ν, Βουλευτ?ς Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, αναφερ?μενη στην απ?λεια του γιατρο? Γι?ργου Παρο?τογλου , δ?λωσε : «Με μεγ?λη μου θλ?ψη αποχαιρετ? τον σπουδα?ο Γιατρ? μας, τον  υπ?ροχο… Περισσότερα

Αυτοί που ψαρεύουν σε θολά νερά, πολλές φορές χάνουν και το αγκίστρι τους…

Η Γραμματ?ας  της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Υπε?θυνη του Τομ?α Εσωτερικ?ν, Βουλευτ?ς Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, μετ? το π?ρας της σημεριν?ς συνεδρ?ασης της Διαρκο?ς Επιτροπ?ς Δημ?σιας Διο?κησης, Δημ?σιας Τ?ξης και Δικαιοσ?νης της Βουλ?ς, δ?λωσε τα εξ?ς: «Οι… Περισσότερα

Περήφανοι και ευγνώμονες για το Ένδοξο Πυροβολικό

Στις εκδηλ?σεις στο στρατ?πεδο “Νικολ?ου Πλαστ?ρα”, για την εορτ? της Αγ?ας Βαρβ?ρας, Προστ?τιδας του Πυροβολικο?, παρευρ?θηκε το πρω? της Κυριακ?ς η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη.  Μετ? το π?ρας των εκδηλ?σεων,… Περισσότερα

Ανεπίτρεπτα λάθη στις συντάξεις Αποστράτων Αξιωματικών

Κοινοβουλευτικ? παρ?μβαση για τις ανακρ?βειες και τα λ?θη της Κυβ?ρνησης της Ν.Δ., κατ? τον επανυπολογισμ? των συντ?ξεων των Αποστρ?των Αξιωματικ?ν, πραγματοπο?ησε η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη. Ειδικ?τερα, η Λαρισα?α Βουλευτ?ς,… Περισσότερα

Κραυγαλέο τέχνασμα, το νομοσχέδιο της ΝΔ για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Δριμε?α κριτικ? εναντ?ον της Κυβ?ρνησης, ?σκησε η Γραμματ?ας  της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Υπε?θυνη του Τομ?α Εσωτερικ?ν, Βουλευτ?ς Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη συνεδρ?αση της αρμ?διας Επιτροπ?ς της Βουλ?ς, για το Νομοσχ?διο του Υπουργε?ου Εσωτερικ?ν περ?… Περισσότερα

Δυναμικό “ποδαρικό” στο 2023 για την Ε. Λιακούλη, με παρουσία Κ. Σκανδαλίδη

Με τον πιο δυναμικ? και ευο?ωνο τρ?πο ανο?γει την π?ρτα στο 2023 η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και  Βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, καθ?ς “ποδαρικ?” της κ?νει ο Κοινοβουλευτικ?ς Εκπρ?σωπος του κ?μματος, Βουλευτ?ς Α’ Αθην?ν,  Κ?στας… Περισσότερα

Κραυγαλέο τέχνασμα, το νομοσχέδιο της ΝΔ για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Δριμε?α κριτικ? εναντ?ον της Κυβ?ρνησης, ?σκησε η Γραμματ?ας  της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Υπε?θυνη του Τομ?α Εσωτερικ?ν, Βουλευτ?ς Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη συνεδρ?αση της αρμ?διας Επιτροπ?ς της Βουλ?ς, για το Νομοσχ?διο του Υπουργε?ου Εσωτερικ?ν περ?… Περισσότερα

Κανένα φως για τη ΜΕΘ Παίδων Λάρισας από την Κυβέρνηση..

Στη Βουλ? ?φερε η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, την εκρηκτικ? υγειονομικ? κατ?σταση που ?χει διαμορφωθε? στο Νομ? Λ?ρισας, αλλ? και ευρ?τερα στη Θεσσαλ?α, ειδικ? ?σον αφορ? τα παιδι?.  Στην Ερ?τηση… Περισσότερα

Ληστρική κερδοσκοπία των ΕΛΤΑ σε βάρος συνταξιούχων και ευάλωτων πολιτών

Κοινοβουλευτικ? παρ?μβαση για την αγαν?κτηση και οργ? που επικρατε? στα χωρι? της Λ?ρισας, αναφορικ? με την αν?λγητη α?ξηση στο “χαρ?τσι” που παρακρατο?ν τα ΕΛΤΑ, ?ταν παραδ?δουν συντ?ξεις και επιδ?ματα,  πραγματοπο?ησε η Γραμματ?ας  της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς… Περισσότερα