Δεν μπορεί να καταργηθεί το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας,  είναι η ιστορία της πόλης

Ηχηρ? παρ?μβαση,  πραγματοπο?ησε η Γραμ της ΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτ?ς Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, για το ζ?τημα της επικε?μενης κατ?ργησης του Δημοτικο? Ωδε?ου Λ?ρισας, επισημα?νοντας τα εξ?ς : «Το παλλα?κ? α?τημα των πολιτ?ν της Λ?ρισας, οι οπο?οι βροντοφ?ναξαν πρ?σφατα δια των… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη στο OPEN: «Συγχωροχάρτι στη μεγάλη φοροδιαφυγή, ο οριζόντιος κεφαλικός φόρος»

“Πυρ?” εναντ?ον του Φορολογικο? Νομοσχεδ?ου της Ν.Δ. εξαπ?λυσε  η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, συμμετ?χοντας στην εκπομπ? «?ρα Ελλ?δος» του τηλεοπτικο? σταθμο? OPEN, με τους δημοσιογρ?φους Π. Στ?θη και Γ. Κολοκυθ?.  Αναδεικν?οντας ?τι «ο Ελληνικ?ς Λα?ς επιβαρ?νεται με την ?κτη υψηλ?τερη φορολογ?α ?μμεσων φ?ρων στην Ευρωπα?κ?… Περισσότερα

Η κυβέρνηση συνεχίζει κυνικά το ‘’ξήλωμα’’ της Δημόσιας Υγείας

Σε δ?λωση προχ?ρησε η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με τα αιτ?ματα της Πανελλαδικ?ς 48ωρηςαπεργ?ας γιατρ?ν και εργαζομ?νων στα νοσοκομε?α, υπογραμμ?ζοντας τα εξ?ς: «Παρακολουθ? ?λα τα τελευτα?α χρ?νια με ?κδηλη ανησυχ?α το πως χειρ?ζεται η συντηρητικ? κυβ?ρνηση της ΝΔ τα… Περισσότερα

’’Πυξίδα’’ για το μέλλον όλοι όσοι αντιστάθηκαν στο φασισμό

Στους εορτασμο?ς για την Ημ?ρα Εορτασμο? της Εθνικ?ς Αντ?στασηςπου ?λαβαν χ?ρα στην π?λη της Λ?ρισας συμμετε?χε η Γραμματ?αςτης κοινοβουλευτικ?ς ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, η οπο?α μετ? το π?ρας των εκδηλ?σεων δ?λωσε τα εξ?ς: “Η Εθνικ? Αντ?σταση κατ? των γερμανικ?ν, ιταλικ?ν… Περισσότερα

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες*

Στις εκδηλ?σεις για την ημ?ρα εορτασμο? των Εν?πλων Δυν?μεων, που συμπ?πτουν με τη μεγ?λη θρησκευτικ? εορτ? των Εισοδ?ων της Θεοτ?κου, συμμετε?χε η Γραμματ?ας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κ?νημα Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς του ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, η οπο?α προ?βη στην ακ?λουθη… Περισσότερα

Ύβρεις αντί απαντήσεων από τον Υφ. Οικονομικών για το κλείσιμο της Εθνικής στον Τύρναβο!

Με υβριστικ? λ?γο εναντ?ον της βουλευτ? προσωπικ?, αλλ? και εναντ?ον του ΠΑΣΟΚ, επ?λεξε να απαντ?σει σ?μερα στη Βουλ?, ο υφυπουργ?ς Εθνικ?ς Οικονομ?ας & Οικονομικ?ν κ. Χ?ρης Θεοχ?ρης, στο πολ? συγκεκριμ?νο ερ?τημα που ?θεσε στην ηγεσ?α του υπουργε?ου, η Γραμματ?ας της… Περισσότερα

Η σκέψη μας στα παιδιά –θύματα του παραλογισμού των ‘’ενηλίκων’’

 Με μ?νυμ? της για την Παγκ?σμια Ημ?ρα Δικαιωμ?των Παιδιο?, η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, επισημα?νει  τα εξ?ς: «Ε?ναι δ?σκολο να ε?ναι κανε?ς παιδ?, ακ?μη και σ?μερα, σε πολλ?ς περιοχ?ς του πλαν?τη που πολλ?ς… Περισσότερα

Δίνουμε  μάχη πολιτικής αλλαγής, όχι πολιτικής εξουσίας

Τις ιδεολογικ?ς προτεραι?τητες και πολιτικ?ς πρωτοβουλ?ες του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς προς ?φελος της κοινων?ας στο επ?μενο δι?στημα, σκιαγρ?φησε η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?αΛιακο?λη, με παρ?μβαση που πραγματοπο?ησε την Κυριακ? στη συνεδρ?αση της Κεντρικ?ς Πολιτικ?ς Επιτροπ?ς. Ειδικ?τερα, η Λαρισα?α Βουλευτ?ς υπογρ?μμισε πως «σε λ?γο εισερχ?μαστε στο 50ο ?τος… Περισσότερα

Ακρίβεια και αισχροκέρδεια γονατίζουν τις αντοχές των πολιτών

Στην εκπομπ? «Στο?ντιο με θ?α» του ΑΝΤ1, με τη δημοσιογρ?φο Φα?η Μαυραγ?νη, συμμετε?χε το πρω? του Σαββ?του η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και Βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη. Στα ερωτ?ματα για τις πρ?σφατες δημοσκοπ?σεις, η Λαρισα?α… Περισσότερα

 Το Θεσσαλικό Θέατρο, κομμάτι της ψυχής μας- Επιτακτική ανάγκη η αναβάθμιση των ΔΗΠΕΘΕ

Σε προγραμματισμ?νη συν?ντηση στη Βουλ? εκπροσ?πων του ΠΑΣΟΚ με τους Καλλιτεχνικο?ς Διευθυντ?ς των ΔΗΠΕΘΕ απ? ?λη τη χ?ρα, συμμετε?χε η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κ?νημα Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη. Απ? την πλευρ? των ΔΗΠΕΘΕ παρευρ?θηκαν… Περισσότερα