Ε. Λιακούλη : « Παράλογο : Οι Έλληνες φορολογούμενοι θα πληρώσουν τις παρανομίες της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας!» 

Παρ?μβαση με δημ?σια δ?λωσ? της πραγματοπο?ησε η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, μετ? την απ?φαση της Αρχ?ς Προστασ?ας Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα για επιβολ? προστ?μων σε β?ρος του Υπουργε?ου Εσωτερικ?ν και της ?ννας-Μισ?λ Ασημακοπο?λου για τη… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη από την Πιερία: «Το ΠΑΣΟΚ , η σοβαρή αντιπρόταση στην ‘’μονοκρατορία’’ Μητσοτάκη»

Στο Αιγ?νιο Κατερ?νης, εν?ψει της κρ?σιμης μ?χης των ευρωεκλογ?ν και της παρουσ?ασης των υποψηφ?ων του ΠΑΣΟΚ, βρ?θηκε η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του Κιν?ματος και βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, ως κεντρικ? ομιλ?τρια στην εκδ?λωση της Νομαρχιακ?ς Επιτροπ?ς του ΠΑΣΟΚ Πιερ?ας, υπογραμμ?ζοντας τα εξ?ς: «Αυτ? τη… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη σε παιδιά του 10ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας: «Πολύτιμη για τους πολιτικούς, η φρέσκια ματιά των παιδιών»

Με μαθ?τριες και μαθητ?ς του 10ου Δημοτικο? Σχολε?ου Λ?ρισας, τον Διευθυντ? του σχολε?ου, δ?σκαλο των δικ?ν της παιδι?ν και προσωπικ? της φ?λο, κ. Βασ?λη Σ?μο και τους υπ?λοιπους συνοδο?ς δασκ?λους τους συναντ?θηκε η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ-Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, στο πλα?σιο επ?σκεψ?ς… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη:«’’Επιτελικό φιάσκο’’ και στα οδοιπορικά των νεφροπαθών»

Eπαν?ρχεται με ερ?τηση προς τους κ.κ. Υπουργο?ς Εθνικ?ς Οικονομ?ας & Οικονομικ?ν , Κ. Χατζηδ?κη και  Υγε?ας κ. Α. Γεωργι?δη, η Γραμματ?ας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με τις κυβερνητικ?ς ‘’υποσχ?σεις’’ για την αναπροσαρμογ?… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη: «Η ελληνική γλώσσα “ομφάλιος λώρος” που μας συνδέει με την Ομογένεια» 

«Η στ?ριξη των δρ?σεων για την αν?δειξη της ελληνικ?ς γλ?σσας, ε?ναι στ?ριξη των Ομογεν?ν μας», τ?νισε η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ?ΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και βουλευτ?ς Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, στην ομιλ?α της στην συνεδρ?αση της Επιτροπ?ς Ελληνισμο? της Διασπορ?ς της Βουλ?ς,… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη: «Ομολογία αποτυχίας της Κυβέρνησης, να αντιμετωπίσει την ακρίβεια» 

«Η Ελλ?δα ε?ναι πανθομολογο?μενο πλ?ον, ?τι ε?ναι πρωταθλ?τρια της Ευρ?πης στην ακρ?βεια κι αυτ? δεν μπορε?τε να το αρνηθε?τε κ. Υπουργ?», τ?νισε ξεκιν?ντας την ομιλ?α της η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ?ΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και βουλευτ?ς Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, στην Ολομ?λεια… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη: « 120 εκατ. ευρώ παρακρατά η ΑΑΔΕ από τους Δήμους!»

Σε ερ?τηση προς τους αρμ?διους Υπουργο?ς Εθνικ?ς Οικονομ?ας & Οικονομικ?ν και Εσωτερικ?ν προχ?ρησε η Γραμματ?ας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, αναφορικ? με την παρ?νομη παρακρ?τηση απ? την ΑΑΔΕ του τ?λους παρεπιδημο?ντων που ?χει φτ?σει τα… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη: «‘’Αγνοείται’’ ο ΕΛΓΑ για τα πρώιμα κεράσια της Αγιάς»

Σε ερ?τηση προς τον υπουργ? Αγροτικ?ς Αν?πτυξης & Τροφ?μων κ. Ε. Αυγεν?κη, προχ?ρησε η Γραμματ?ας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με την αδικαιολ?γητη, για ακ?μη μια φορ?, ‘’απουσ?α’’ του ΕΛΓΑ απ? τις… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη στον AΝΤ1: «Το ΠΑΣΟΚ δύναμη προοπτικής, μακριά από την παραπολιτική»

«Το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολε?ται με την παραπολιτικ?», τ?νισε καλεσμ?νη στην εκπομπ? «Καλημ?ρα Ελλ?δα» του τηλεοπτικο? σταθμο? ANT1, με τους δημοσιογρ?φους Γ. Παπαδ?κη και Μ. Αναστασοπο?λου, η Γραμματ?ας της Κοινοβουλευτικ?ς Ομ?δας του ΠΑΣΟΚ – Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη και συμπλ?ρωσε ερωτηθε?σα ?τι… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη: «Όχι στη μυδοκαλλιέργεια της Αλεξανδρινής, μέχρι να ξεκαθαριστούν οι επιπτώσεις της»

Στην ημερ?δα για την ενημ?ρωση των κατο?κων της περιοχ?ς των δ?μων Αγι?ς και Τεμπ?ν και ?λων των παραλ?ων απ? τη Λεπτοκαρυ? μ?χρι τον Αγι?καμπο, με θ?μα τη μυδοκαλλι?ργεια στα παρ?λια του νομο? Λ?ρισας, που πραγματοποι?θηκε με πρωτοβουλ?α του σωματε?ου «ΔΙΚΤΥΟ… Περισσότερα