Τύπος:Ερωτήσεις

Θέμα: Αξιοποίηση των ωφελουμένων των Προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας για την περαιτέρω αντιπυρική θωράκιση της χώρας

Ημερομηνία:07/11/2019

Ημ. Τελευταίας Τροποποίησης:25/11/2019

Διαβάστε την ερώτηση

Δείτε την απάντηση