Ψήφος Ελλήνων εξωτερικού: να πάψουμε να δημιουργούμε «πολιτικούς φερετζέδες» για να κρυβόμαστε

Στην συνεδρ?αση της Ειδικ?ς Μ?νιμης Επιτροπ? Ελληνισμο? της Διασπορ?ς της Βουλ?ς, με θ?μα την επικε?μενη νομοθετικ? πρωτοβουλ?α για την ?σκηση του δικαι?ματος ψ?φου απ? του ?λληνες του εξωτερικο? απ? τον τ?πο διαμον?ς τους, τοποθετ?θηκε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν.… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη – Ερώτηση για την Αξιοποίηση των Ωφελουμένων των Προγραμμάτων Αντιπυρικής Προστασίας για την Περαιτέρω Αντιπυρική Θωράκιση της Χώρας

«Αξιοπο?ηση των ωφελουμ?νων των Προγραμμ?των αντιπυρικ?ς προστασ?ας για την περαιτ?ρω αντιπυρικ? θωρ?κιση της χ?ρας» Τα προβλ?ματα που καλο?νται να αντιμετωπ?σουν οι Λαρισα?οι ωφελο?μενοι των Προγραμμ?των «κοινωφελο?ς χαρακτ?ρα για την αντιπυρικ? προστασ?α των δασ?ν» συζ?τησε μαζ? τους στο γραφε?ο της η… Περισσότερα

liakouli2

Ε. Λιακούλη – Ερώτηση για τις Παράνομες Ελληνοποιήσεις Αγροτικών Προϊόντων

«Αν?γκη ?μεσης αντιμετ?πισης του προβλ?ματος των παρ?νομων ελληνοποι?σεων προ??ντων» Ερ?τηση προς τους κ.κ. Υπουργο?ς 1) Οικονομικ?ν 2) Αν?πτυξης και Επενδ?σεων 3) Αγροτικ?ς Αν?πτυξης και 4) Υγε?ας κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με την… Περισσότερα

Ευ. Λιακούλη: Αβάσιμες Οι Διαμαρτυρίες Του ΣΥΡΙΖΑ Στην Προανακριτική. Στη Δημοκρατία Αποφασίζει Η Πλειοψηφία

Πηγ?: kinimaallagis.gr ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ Ερ.: Ε?σθε, κυρ?α Λιακο?λη, μ?λος της προανακριτικ?ς επιτροπ?ς απ? το Κ?νημα Αλλαγ?ς. Γιατ? προτε?νατε τους κ.κ. Πολ?κη και Τζανακ?πουλο για μ?ρτυρες, ζητ?ντας την εξα?ρεσ? τους, απ? μ?λη της Επιτροπ?ς; Απ.:… Περισσότερα

Λύση τώρα για τα ΚΑΣΤΑΝΟΠΕΡΙΒΟΛΑ του Κισσάβου

«Λ?ση τ?ρα για τα ΚΑΣΤΑΝΟΠΕΡΙΒΟΛΑ του Κισσ?βου » Την ηγεσ?α του Υπουργε?ου Αγροτικ?ς Αν?πτυξης καλε? να απαντ?σει απ? το β?μα της Βουλ?ς η βουλευτ?ς ν. Λ?ρισας του Κιν?ματος Αλλαγ?ς, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε επ?καιρη ερ?τησ? της, σχετικ? με τις γραφειοκρατικ?ς αγκυλ?σεις… Περισσότερα

liakouli2

Επίκαιρη Ερώτηση Ε. Λιακούλη για Επανασύσταση Γαστρεντερολογικό Τμήματος του Γ.Ν. Λάρισας

«Επιτ?λους επανασυστ?νεται το Γαστρεντερολογικ? τμ?μα του Γ.Ν. Λ?ρισας» «… σε ?,τι αφορ? τη γαστρεντερολογικ? κλινικ?, βεβα?ως και υπ?ρχει βο?ληση να μεταφερθε? μ?α γαστρεντερολογικ? κλινικ? απ? το Πανεπιστημιακ? Νοσοκομε?ο στο Γενικ? Νοσοκομε?ο της Λ?ρισας. Πρ?πει να σας ενημερ?σω ?τι υπ?ρχουν τεχνικ?… Περισσότερα

Χαιρετισμός για Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Λάρισας

Αγαπητ?ς-Αγαπητο?  Συν?δελφοι Αγαπητ?ς  φ?λες και φ?λοι, Σας ευχαριστ? θερμ? για την τιμ? που μου επιφυλ?ξατε, καλ?ντας με στις εργασ?ες της Ολομ?λειας των Προ?δρων Δικηγορικ?ν Συλλ?γων της χ?ρας, με τη συμμετοχ? της ηγεσ?ας του Υπουργε?ου Δικαιοσ?νης, στην φιλ?ξενη π?λη μας, τη… Περισσότερα

liakouli2

Στη Βουλή η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας απαντάει στην Ευ. Λιακούλη για την απαξίωση του Γ.Ν. Λάρισας

Πηγ?: onlarissa.gr Την Παρασκευ? 1 Νοεμβρ?ου, στις 12 μ.μ. η ηγεσ?α του Υπουργε?ου Υγε?ας θα απαντ?σει δια ζ?σης στη Βουλ?, την επ?καιρη ερ?τηση της βουλευτ? του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?ας Λιακο?λη, σχετικ? με την υποβ?θμιση του Γενικο? Νοσοκομε?ου Λ?ρισας.… Περισσότερα

οφειλές του Ταμείου Υγείας

Ε. Λιακούλη για Παροχή Ασύλου σε Πρόσφυγες και Μετανάστες

«Μια  παρτ?δα ‘’μουτζο?ρη’’ με την ευρ?πη,  ?γινε  το προσφυγικ?….» «Το μεταναστευτικ? – προσφυγικ? εκφε?γει των δυνατοτ?των, των στοχε?σεων και του προγραμματισμο? μας, ως κρ?τους» τ?νισε στην Ολομ?λεια της Βουλ?ς η βουλευτ?ς του ΚΙΝΑΛ Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη συζ?τηση του… Περισσότερα