οφειλές του Ταμείου Υγείας

Ερώτηση Λιακούλη για τις οφειλές του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

Πηγ?: tinealarissa.gr Ερ?τηση προς τον Υπουργ? Εργασ?ας και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων, κ. Γι?ννη Βρο?τση κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με τις οφειλ?ς του Ταμε?ου Υγε?ας Δικηγ?ρων Επαρχι?ν (ΤΥΔΕ) προς τους δικηγ?ρους-μ?λη του. Στο κε?μενο… Περισσότερα

Να κινηθεί άμεσα η κυβέρνηση για τις οφειλές του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών προς τους δικηγόρους-μέλη του

Ερ?τηση προς τον Υπουργ? Εργασ?ας και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων, κ. Γι?ννη Βρο?τση κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με τις οφειλ?ς του Ταμε?ου Υγε?ας Δικηγ?ρων Επαρχι?ν (ΤΥΔΕ) προς τους δικηγ?ρους-μ?λη του. Στο κε?μενο της ερ?τησης,… Περισσότερα

Ευ. Λιακούλη στο One Channel: Αισθάνθηκα άσχημα με όσα ειπώθηκαν στη συζήτηση για την προανακριτική

Πηγ? in.gr Στην εκπομπ? One Talk και το Δημ?τρη Μανι?τη μ?λησε η βουλευτ?ς Λ?ρισας με το Κ?νημα Αλλαγ?ς, Ευαγγελ?α Λιακο?λη.Αναφερ?μενη στην εμπλοκ? της με την πολιτικ? σημε?ωσε πως «η πολιτικ? ε?ναι η ?δια η ζω?. ?ταν κανε?ς καταλ?βει π?σο απλ?… Περισσότερα

Αστυνομικοί Διευθυντές

Με τους Αστυνομικούς Διευθυντές η Ε. Λιακούλη

Με τον Γενικ? Περιφερειακ? Αστυνομικ? Διευθυντ? Θεσσαλ?ας κ. Αστ?ριο Μαντζι?κα και τον Αστυνομικ? Διευθυντ? Λ?ρισας κ. Χρ?στο Σιμο?λη συναντ?θηκε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη. Η βουλευτ?ς ενημερ?θηκε για τα ζητ?ματα ασφ?λειας, που απασχολο?ν την Αστυνομικ? Διε?θυνση… Περισσότερα

Σθεναρά απέναντι στην Κυβέρνηση για το ΚΕΘΕΑ

Πηγ?: larissanet.gr Σε δ?λωση της βουλευτ? ν. Λ?ρισας του Κιν?ματος Αλλαγ?ς Ευαγγελ?ας Λιακο?λη για τις εξελ?ξεις στο ΚΕΘΕΑ επισημα?νονται τα εξ?ς: «Κ?θε φορ? που η κυβ?ρνηση θα επιλ?γει να νομοθετε? με Πρ?ξεις Νομοθετικο? Περιεχομ?νου, για τις οπο?ες το Σ?νταγμα επιφυλ?σσει μ?νο πολ?… Περισσότερα

Δήμαρχο Λαρισαίων

Σε προγραμματισμένη συνάντηση η Ευαγγελία Λιακούλη με τον Δήμαρχο Λαρισαίων

Προγραμματισμ?νη συν?ντηση σε πολ? θετικ? κλ?μα με τον Δ?μαρχο Λαρισα?ων κ. Απ?στολο Καλογι?ννη πραγματοπο?ησε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, στο πλα?σιο των επαφ?ν που πραγματοποιε? με ?λους τους θεσμικο?ς εκπροσ?πους και φορε?ς του Νομο?. Οι εν… Περισσότερα