Επισημαίνει μια σειρά από προβλήματα αλλά και βελτιωτικές προτάσεις για την απλή χρήση του αιγιαλού στα πλαίσια της τροποποίησης διατάξεων του ν.4607/2019 “Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” και αιτείται απαντήσεων

Τ?πος:Αναφορ?ς Θ?μα: Επισημα?νει μια σειρ? απ? προβλ?ματα αλλ? και βελτιωτικ?ς προτ?σεις για την απλ? χρ?ση του αιγιαλο? στα πλα?σια της τροποπο?ησης διατ?ξεων του ν.4607/2019 “Αιγιαλ?ς παραλ?α και ?λλες διατ?ξεις” και αιτε?ται απαντ?σεων. Ημερομην?α:30/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:30/01/2020 Διαβ?στε την αναφορ?

Αποσυγχώνευση και επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου – Μαυροβουνίου ως ανεξάρτητο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Αποσυγχ?νευση και επαναλειτουργ?α του ΚΠΕ Κισσ?βου _ Μαυροβουν?ου ως ανεξ?ρτητο Κ?ντρο Περιβαλλοντικ?ς Εκπα?δευσης. Ημερομην?α:30/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:11/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Οι αμυγδαλοπαραγωγοί του Ν. Λάρισας αξίζουν περισσότερα από τα “ψίχουλα” του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Οι αμυγδαλοπαραγωγο? του Ν. Λ?ρισας αξ?ζουν περισσ?τερα απ? τα “ψ?χουλα” του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ημερομην?α:24/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:30/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν. Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν. Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:24/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:28/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Αίτημα Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Φωκίδας για την συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Ιατρικής και Φυσικής Αποκατάστασης Άμφισσας

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Α?τημα Γον?ων και Κηδεμ?νων ΑΜΕΑ Φωκ?δας για την συν?χιση λειτουργ?ας του Κ?ντρου Ιατρικ?ς και Φυσικ?ς Αποκατ?στασης ?μφισσας Ημερομην?α:21/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:06/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση Διαβ?στε την απ?ντηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν. Λάρισας: Δημόσιος κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν. Λ?ρισας: Δημ?σιος κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:15/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:21/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Οι αμυγδαλοπαραγωγοί του Ν. Λάρισας αξίζουν περισσότερα από τα «ψίχουλα» του ΥΠ.Α.Α.Τ

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Οι αμυγδαλοπαραγωγο? του Ν. Λ?ρισας αξ?ζουν περισσ?τερα απ? τα «ψ?χουλα» του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ημερομην?α:15/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:21/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Περιστατικά θανάτων αιτούντων άσυλο σε δομή φιλοξενίας του χωριού Σ.Σ.Μουριές του νομού Κιλκίς

Τ?πος:Ερ?τηση σε συνδυασμ? με Α.Κ.Ε. Θ?μα:Περιστατικ? θαν?των αιτο?ντων ?συλο σε δομ? φιλοξεν?ας του χωριο? Σ.Σ.Μουρι?ς του νομο? Κιλκ?ς Ημερομην?α:13/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:28/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση Διαβ?στε την απ?ντηση

Οι αμυγδαλοπαραγωγοί του Ν. Λάρισας αξίζουν περισσότερα απο τα « ψίχουλα» του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Οι αμυγδαλοπαραγωγο? του Ν. Λ?ρισας αξ?ζουν περισσ?τερα απο τα « ψ?χουλα» του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ημερομην?α:09/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:14/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ” θάβει” την υπόθεση του ολοκαυτώματος του Δομένικου.

Τ?πος: Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα: Το Υπουργε?ο Δικαιοσ?νης ” θ?βει” την υπ?θεση του ολοκαυτ?ματος του Δομ?νικου. Ημερομην?α:08/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:08/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση