« Τα Θεοφάνεια στέλνουν δυνατό μήνυμα Ελπίδας και Νίκης…»

Με εορταστικ? μ?νυμα για την ημ?ρα των Θεοφανε?ων, η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς Ε. Λιακο?λη, στ?λνει τις ευχ?ς της: «Φ?τος ,  το «Εν Ιορδ?νη βαπτιζομ?νου Σου, Κ?ριε»  γιορτ?στηκε χωρ?ς σταυρ? στα νερ?, χωρ?ς περιστ?ρια  και χωρ?ς βουτηχτ?ς  Χωρ?ς εκκλησιασμ?, χωρ?ς οικογ?νειες … Περισσότερα

Ευαγγελία Λιακούλη: «Ηχηρό ΟΧΙ στις φωτογραφικές προσλήψεις του Δήμου Αθηναίων»

Ερ?τηση – ηχηρ? παρ?μβαση, κατ?θεσε σ?μερα η τομε?ρχης Εσωτερικ?ν του Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη προς τον Υπουργ? Εσωτερικ?ν την οπο?α συνυπ?γραψε η Κοινοβουλευτικ? Ομ?δα του Κιν?ματος Αλλαγ?ς, , με αφορμ? την σκανδαλ?δη διαδικασ?α με την οπο?α… Περισσότερα

Ευαγγελία Λιακούλη: «Κανείς μόνος» (ΦΩΤΟ)

?να εντυπωσιακ? γεγον?ς δημιο?ργησε στο κ?ντρο της π?λης, η υποψ?φια βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς  Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη δι?ρκεια της προεκλογικ?ς περι?δου, επιλ?γοντας  να εκφρ?σει την ανθρωποκεντρικ? προσ?γγιση της πολιτικ?ς, με ?μφαση στην κοινωνικ? πολιτικ? και τον ?νθρωπο. Με τη… Περισσότερα

Στον Γιανννάκο μας, που έφυγε νωρίς …

Ο Γι?ννης Βλαχομ?τρος, δ?κρυσε τους ουρανο?ς της ζω?ς μας και της ψυχ?ς μας, με την απ?λει? του . Δεν ε?ναι η θλ?ψη του πρ?ωρου ταξιδιο? του, που μπορε? να παρηγορηθε? απ? την νομοτ?λεια, της ?διας της ?παρξ?ς μας . Ε?ναι… Περισσότερα

Η Ευαγγελία Λιακούλη σε χωριά της Ποταμιάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ Η υπ. Βουλευτ?ς Λ?ρισας του ΚΙΝΑΛ κ. Ευαγγελ?α Λιακο?λη, θα επισκεφθε? σ?μερα Σ?ββατο 15 Ιουν?ου 2019 το Μ. Ελευθ/χ?ρι στις 20:00, το Μεσοχ?ρι στις 20:45 και θα πραγματοποι?σει την κεντρικ? της ομιλ?α στο Βλαχογι?ννι στις 21:30

Ευαγγελία Λιακούλη στο ΔΩΛ: Το ταξίδι «από το εγώ στο εμείς» (ΦΩΤΟ)

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΥΛΗ –Πρ. Κ.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  ΔΩΛ 13/06/2019 « Καλωσορ?ζουμε ?λους τους Ανθρ?πους του τ?που μας. ?Ολους εσ?ς, τους ξεχωριστο?ς φ?λους και φ?λες, που στηρ?ζουν π?ντα το ?ργο μας και… Περισσότερα

Λιακούλη: Μείναμε μαζί στα δύσκολα και μοιραστήκαμε πολλά

Tα δημοτικ? διαμερ?σματα  Γι?ννουλης, Ροδι?ς, Δελερ?ων και Αμπελ?να επισκ?φθηκε η υποψ?φια βουλευτ?ς του ΚΙΝΑΛ κ. Ευαγγελ?α Λιακο?λη, προκειμ?νου να συναντηθε? με φορε?ς και πολ?τες και να ανταλλ?ξει απ?ψεις σχετικ? με τις επικε?μενες εθνικ?ς εκλογ?ς, αλλ? και τα προβλ?ματα της συγκεκριμ?νης περιοχ?ς.… Περισσότερα