«Αξιοποίηση των ωφελουμένων των Προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας για την περαιτέρω αντιπυρική θωράκιση της χώρας»

Τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Λαρισαίοι ωφελούμενοι των Προγραμμάτων «κοινωφελούς χαρακτήρα για την αντιπυρική προστασία των δασών» συζήτησε μαζί τους στο γραφείο της η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι εξέθεσαν αναλυτικά τους προβληματισμούς τους στη Λαρισαία πολιτικό, με κυρίαρχο ζήτημα τη λήξη των συμβάσεων τους το προσεχές διάστημα (από 15.11.2019), αλλά και την αποσπασματικότητα των μέτρων δασοπροστασίας από πλευράς της Πολιτείας.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι ωφελούμενοι των ανωτέρω Προγραμμάτων αγγίζουν τους 5.000 σε όλη τη χώρα, στελεχώνοντας τις αποψιλωμένες από προσωπικό δασικές υπηρεσίες, με κύριο μέλημά τους την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Ευαγγελία Λιακούλη κρίνοντας πως τα αιτήματά τους είναι εύλογα και πως η αντιπυρική θωράκιση της χώρας πάντα διαθέτει περιθώριο βελτίωσης, δεδομένου ότι καταστροφικές πυρκαγιές ενδημικά χτυπούν «την πόρτα» μας κατά την θερινή περίοδο, υποσχέθηκε να καταθέσει άμεσα σχετική ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς.   

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς (1) Προστασίας του Πολίτη (2) Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και  (3) Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα:

Τα «Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα για την αντιπυρική προστασία των δασών» εκπονήθηκαν από τα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και  Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  με κονδύλια του ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταρτιστούν άνεργοι, αλλά και να εξυπηρετηθούν με προσωπικό οι δασικές υπηρεσίες της χώρας.

Μέσω του Προγράμματος προσλήφθηκαν πάνω από 5000 άτομα σε όλη την χώρα, τα οποία εντάχθηκαν στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με  κύριο μέλημά τους την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Εκτός από την απασχόληση των ανέργων, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, με σκοπό να αφήσει «καθαρό» κοινωνικό αποτύπωμα, από την στιγμή που η απασχόληση των ωφελουμένων θα εμπεριείχε εργασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων (π.χ. καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων), προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Επιπρόσθετα, οι ωφελούμενοι, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό επίπεδό τους, προβλεπόταν πως θα αποκτούσαν νέα εξειδικευμένη γνώση σε θέματα δασών και δασικού περιβάλλοντος με σεμινάρια που θα γίνονταν στις κατά τόπους δασικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης και πρακτικής άσκησης στο πεδίο.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η αρχική προκήρυξη προέβλεπε ότι όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες δυνατότητες απασχόλησης, όπως π.χ. τη δημιουργία συγκεκριμένου φορέα, που θα αναλάμβανε τον καθαρισμό δασικών περιοχών, την αξιοποίηση της βιομάζας και την απόκτηση εισοδήματος από τις δασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι οι συμβάσεις των εν λόγω ωφελούμενων αρχίζουν να λήγουν εντός του τρέχοντος μηνός (από 15/11/2019) .

Δεδομένου ότι οι δασικές υπηρεσίες εξακολουθούν να παραμένουν υποστελεχωμένες και η αντιπυρική θωράκιση της χώρας πάντα διαθέτει περιθώριο βελτίωσης, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η προσφορότερη περίοδος για την προετοιμασία και τον αποτελεσματικό καθαρισμό των επίμαχων σημείων προς αποφυγή μεγάλων καταστροφών, που ενδημικά χτυπούν «την πόρτα» μας κατά την θερινή περίοδο.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Αν συγκαταλέγονται στους σχεδιασμούς των συναρμόδιων Υπουργείων για την αντιπυρική θωράκιση της χώρας οι ωφελούμενοι των ανωτέρω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας;
  2. Αν ναι, είναι διατεθειμένοι να παρατείνουν τις συμβάσεις τους, μέχρι να υπάρξει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία φορέα καθαρισμού δασικών περιοχών, έτσι όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση;