Ερώτηση με βάση σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΕΣΠΕΛ), που αφορά την ανάγκη άμεσης τροποποίησης της νομοθεσίας, για την βαθμολογική εξέλιξη στην βαθμίδα των Αξιωματικών των  αποφοίτων Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών έτους 1992, κατέθεσε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Το ζήτημα αφορά συγκεκριμένα το άρθρ. 37 του ν. 2439/1996, το οποίο έτσι όπως είναι διατυπωμένο δεν εναρμονίζεται και δεν βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τα όσα έχουν κατά καιρούς προβλεφθεί για το σύνολο των στελεχών της ίδιας προέλευσης, λόγω «αφαιρετικής» διατύπωσης από πλευράς του τότε νομοθέτη, δημιουργώντας πληθώρα προβλημάτων σε μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων στο ζήτημα.

Έτσι, με βάση την ανωτέρω διάταξη το ΓΕΣ από τη μία πλευρά, ορθά και έγκαιρα ενέταξε τους εν λόγω αποφοίτους του Στρατού Ξηράς στους Πίνακες Τακτικών Κρίσεων για το Έτος 2020-21, για να ακολουθήσει λίγο αργότερα νέα διακλαδική απόφαση που όλως παραδόξως τους απεντάσσει (!).

Η βουλευτής Λάρισας ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να επιληφθεί του όλου ζητήματος, γιατί σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν επιτρέπεται το ζήτημα της εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να ερμηνεύεται κάθε φορά κατά το δοκούν από διαφορετικούς υπηρεσιακούς παράγοντες, για τους δικούς τους λόγους, ούτε είναι χρέος των στελεχών να ασχολούνται με «καφκικές» γραφειοκρατικές,  νομοθετικές διατυπώσεις και εντέλει αγκυλώσεις της Πολιτείας, που σε κάθε περίπτωση αντιφάσκουν μεταξύ τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: «Ανάγκη τροποποίησης νομοθεσίας για τους αποφοίτους Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών έτους 1992»

Με το άρθρ. 37 του Ν.2439/1996 ρυθμίστηκαν ζητήματα σταδιοδρομίας, μεταξύ των οποίων και η βαθμολογική αποκατάσταση αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) έτους 1992, όπως και προγενέστερων τάξεων, που σήμανε την κατ’ ουσία προαγωγή τους στο σώμα των Αξιωματικών. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόθεση του νομοθέτη, όπως συνάγεται από την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της ρύθμισης ήταν η εναρμόνιση της βαθμολογικής τους εξέλιξης, σε πλήρη αντιστοιχία με τα όσα είχαν κατά καιρούς προβλεφθεί για το σύνολο των στελεχών της ίδιας προέλευσης.

Ο τρόπος διατύπωσης ωστόσο των διατάξεων του ανωτέρω νόμου φαίνεται να δημιουργεί ορισμένα τυπικά κωλύματα, απότοκα παρανοήσεων, τα οποία βέβαια δύνανται να δημιουργήσουν προβλήματα, κατά τη διενέργεια των επικειμένων τακτικών ετησίων κρίσεων του τρέχοντος έτους.

Συγκεκριμένα, και με βάση την ανωτέρω διάταξη το ΓΕΣ ορθά και έγκαιρα ενέταξε τους εν λόγω αποφοίτους του Στρατού Ξηράς στους Πίνακες Τακτικών Κρίσεων για το Έτος 2020-21. Παραδόξως ωστόσο, τα συγκεκριμένα στελέχη αργότερα ενημερώθηκαν ότι απεντάσσονται των παραπάνω πινάκων, κατόπιν διακλαδικής εξέτασης του θέματος (!), όπου κρίθηκε ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την προαγωγή τους στις επικείμενες κρίσεις, ελλείψει ρητής πρόβλεψης του χρόνου προσμέτρησης και υπολογισμού της προϋπηρεσίας τους.

Δεδομένου ότι σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν επιτρέπεται το ζήτημα της εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να ερμηνεύεται κάθε φορά κατά το δοκούν από διαφορετικούς υπηρεσιακούς παράγοντες, για τους δικούς τους λόγους κάθε φορά.

Δεδομένου ότι βάσει της κατά έννοια ερμηνείας του άρθρ. 37 του Ν.2439/1996, οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ σειράς 1992, προδήλως, δικαιούνται προαγωγής, πλην όμως βάσει του «γράμματος» του νόμου, όπως αυτό ερμηνεύεται από υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν δικαιούνται (!).

Δεδομένου ότι χρέος της Πολιτείας είναι να διασφαλίσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στα ανωτέρω στελέχη να επιτελέσουν το έργο τους, κι όχι να ασχολούνται με «καφκικές» γραφειοκρατικές και νομοθετικές διατυπώσεις, που αντιφάσκουν μεταξύ τους.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πρακτική (συχνή επίκληση ατελούς, ελλιπούς ή ασαφούς θεσμικού πλαισίου) δεν συμβαίνει πρώτη φορά στον κλάδο και συνιστά ευθεία υπονόμευση των αξιών, της  ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και της επαγγελματικής υπόστασης των εν λόγω στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Αν προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρ. 37 του Ν.2439/1996, με τρόπο που να επιλύει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τους αποφοίτους των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) έτους 1992;