Απουσία του πρωτογενούς τομέα από το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2027 διαπιστώνει η βουλευτής Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη και προς αυτή την κατεύθυνση κατέθεσε σχετική ερώτηση – παρέμβαση προς τους ΥπουργούςΑνάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , κ  Μ. Βορίδη, επισημαίνοντας τα εξής:

«Η απαξίωση του πρωτογενή τομέα  και η απουσία κυβερνητικών μέτρων κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid-19,  επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά και με την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που αφορούν την περίοδο 2021-2027. 

Συγκεκριμένα με τον Ν. 4635/2019 (Α’ 167) θεσπίστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο αποτελεί κατά την κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από αυτό απουσιάζει ο αγροτικός τομέας.Ενώ στους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ περιλαμβάνεται η έξυπνη ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη, η ανάπτυξη των υποδομών, η κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, καμία πρόνοια δεν υπάρχει για όλα αυτά για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Επιβεβαίωση για τα παραπάνω αποτελεί το  ΦΕΚ 3961-16/9-2020, όπου με μεγάλη έκπληξη διαπιστώνεται  ότι από τα 6.845 εκατομμύρια ευρώ, που πρόκειται να διοχετευτούν στην ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της περιόδου 2021-2027, μόλις τα 28 εκατομμύρια έχουν ως αποδέκτη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Όμως, ο τομέας αγροτικής ανάπτυξης συνιστά από τους πιο δυναμικούς στην χώρα, έχοντας πληθώρα ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, αλλά και σημαντικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ενώ τα τελευταία χρόνια οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με πλήθος προβλημάτων, σχετιζόμενα τόσο με φυσικές καταστροφές, όσο και με προβλήματα ανταγωνιστικότητας

Παρόλα αυτά,  η Κυβέρνηση έχει κάνει ελάχιστα από τα όσα έχει υποσχεθεί, την ώρα που η  πανδημία του κορωνοϊού επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην αγροτική παραγωγή

Ζητάμε άμεση απάντηση από τους Υπουργούς, αν προτίθενται να στηρίξουν πραγματικά τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, με επιπλέον πόρους και κατάλληλη στόχευση μέσω του ΕΠΑ και ποιες ακριβώς θα είναι οι άμεσες ενέργειες τους για την αλλαγή της υφιστάμενης κατανομής των πόρων, που ουσιαστικά θέτουν εκτός στήριξης τον αγροτικό τομέα»