οφειλές του Ταμείου Υγείας

«Συν Αθηνά και χείρα κίνει» είναι η επίσημη  θέση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, δια χειρός της Λίνας Μενδώνη, σε σχέση με την ερώτηση που κατέθεσε πριν λίγο καιρό,  η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, για την ανάγκη παρεμβάσεων, προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση του «Πύργου του Χαροκόπου» στη Γιάννουλη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο «Πύργος του Χαροκόπου» ή αλλιώς «το Κονάκι», ο οποίος κατόρθωσε να διασωθεί από τις διάφορες θεομηνίες και τις πολεμικές συγκρούσεις του 20ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία και πιο εμβληματικά κτίσματα της περιοχής του νομού Λάρισας και βρίσκεται στην είσοδο της Γιάννουλης.

Στην απάντησή της η Υπουργός Πολιτισμού επιβεβαιώνει πως με σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού από το 1986, ο Πύργος ήδη έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, μαζί με τα βοηθητικά προσκτίσματα και τον περιβάλλοντα χώρο και επομένως εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Ωστόσο, από την στιγμή που το εν λόγω κτιριακό συγκρότημα είναι ιδιόκτητο οι εργασίες συντήρησης, στερέωσης και προστασίας του ετοιμόρροπου μνημείου αποτελούν υποχρέωση του κυρίου ή νομέα αυτού, ο οποίος οφείλει να τις πραγματοποιήσει άμεσα και με δική του δαπάνη, υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, κι από το 2012, οπότε και διαγνώστηκαν βλάβες σε τμήμα της περιτείχισης του οικοπέδου αλλά και στο ίδιο το κτηριακό συγκρότημα, συγκροτήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ δύο Επιτροπές, οι οποίες συνέταξαν Πόρισμα που κοινοποιήθηκε στους φερόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να προχωρήσουν στα αναγκαία μέτρα προστασίας του μνημείου, ιδίως από την στιγμή που οι τελευταίοι κατέθεσαν τον Μάρτιο του 2016, προκαταρκτική πρόταση για την αποκατάσταση του κτηρίου με σκοπό τη μετατροπή του σε ξενοδοχειακό κατάλυμα, αλλά στη συνέχεια δεν προσκόμισαν κανένα συμπληρωματικό στοιχείο από όσα  ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημά τους από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Σημειωτέον επίσης πως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού θα επαναλάβουν αυτοψία στο μνημείο, προκειμένου καταρχάς να ελεγχθεί η σημερινή κατάστασή του και κατ’ επέκταση να εκτιμηθεί η αναγκαιότητα ή μη εκ νέου συγκρότησης Επιτροπής για την εξέταση της ετοιμορροπίας του. 
Σε κάθε περίπτωση, η βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη δηλώνει πως θα επανέλθει για το θέμα με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθεί δια ζώσης από την αρμόδια Υπουργό για το χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων από την κείμενη Νομοθεσία ενεργειών που απαιτούνται για τη διάσωση αυτού του ιστορικού Θεσσαλικού μνημείου, αλλά και θα επιδιώξει μαζί με την ομάδα πολιτών της Γιάννουλης, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για το θέμα , επαφή με τους ιδιοκτήτες για να συζητηθεί ο σχεδιασμός και η προοπτική του μνημείου.