Να απαντήσει επίκαιρη ερώτησή της στη Βουλή καλεί την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, σχετικά με τα πάγια αιτήματα όλων όσοι φοιτούν σε μουσικά σχολεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η επίκαιρη ερώτηση κατατέθηκε άμεσα από την πλευρά της Λαρισαίας πολιτικού, με αφορμή πρόσφατη επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, όπου μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό της εξέθεσαν τους προβληματισμούς, τα ανοιχτά ζητήματα, όπως και τις ελλείψεις του εν λόγω εκπαιδευτικού θεσμού.

Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο της ερώτησης τίθεται το θέμα της πιστοποίησης των σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων, κατ’ αναλογία με τα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία και Μουσικές Σχολές), η οποία παρότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, δεν υλοποιείται μέχρι σήμερα με ευθύνη της Πολιτείας.

Επιπλέον, η Ευαγγελία Λιακούλη στην ερώτησή της κάνει λόγο και για τη συγγραφή και χορήγηση, από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, ενιαίων σχολικών εγχειριδίων για τα θεωρητικά μουσικά μαθήματα, προκειμένου να πάψουν να επιβαρύνονται οι οικογένειες των μαθητών το κόστος της υποτιθέμενα δωρεάν εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Τέλος, η βουλευτής Λάρισας ρωτά την αρμόδια Υπουργό τι σκοπεύει να κάνει και σε σχέση με το ζήτημα της επαναφοράς των Μουσικών Αγώνων – αγώνων αντίστοιχων με τους αθλητικούς – μέσω των οποίων οι μαθητές θα μοριοδοτούνται, για την απευθείας εισαγωγή ενός μικρού ποσοστού των διαγωνιζομένων σε μουσικές σχολές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της μουσικής παιδείας των ελληνόπουλων, παράλληλα με τη βασική τους εκπαίδευση, έγινε το 1988, οπότε και ιδρύθηκαν τα Μουσικά Σχολεία. Ακολούθως, προβλέφθηκε και η πιστοποίηση των σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων, με την υπ. αριθμ. Γ2/7323/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 1233 τ. Β΄), όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία – Μουσικές Σχολές) … Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε./ Γραφείο Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι τις 15 Ιουλίου εκάστου έτους». Στην ίδια απόφαση, ανάμεσα σε άλλα προβλέπονται και οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας, οι οποίοι είναι οι εξής: α) Πτυχίο Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδ. Αρμονίας), β) Πτυχίο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής) και γ) Πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων.

Επιπλέον, πάγιο αίτημα τόσο των μαθητικών συμβουλίων των Μουσικών Σχολείων, όσο και των αντίστοιχων Συλλόγων Γονέων αποτελεί η δημιουργία και χορήγηση ενιαίων σχολικών εγχειριδίων για τα θεωρητικά μουσικά μαθήματα, προκειμένου να πάψουν να επιβαρύνονται οι οικογένειες των μαθητών το κόστος της υποτιθέμενα δωρεάν εκπαίδευσης των παιδιών τους, όπως βέβαια και η επαναφορά των Μουσικών Αγώνων, οι οποίοι κατ’ αντιστοιχία με τους αθλητικούς, να μοριοδοτούνται, για την απευθείας εισαγωγή ενός μικρού ποσοστού των διαγωνιζομένων σε μουσικές σχολές.

Δεδομένου ότι οι μαθητές των Μουσικών Σχολείων, παρότι διδάσκονται 6 χρόνια μουσική σε ανώτατο επίπεδο, ωστόσο, δεν μπορούν να πιστοποιήσουν τυπικά τις γνώσεις τους, τις αυξημένες ώρες διδασκαλίας, όπως και τον κόπο, τον οποίο κατέβαλλαν.

Δεδομένου ότι πολλά από τα παραπάνω, παρά το ότι προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, δεν υλοποιούνται μέχρι σήμερα με ευθύνη της Πολιτείας.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Ειδικά για το Μουσικό Σχολείο Λάρισας, αλλά κατ’ επέκταση και για τα υπόλοιπα Μουσικά Σχολεία της χώρας, γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία, που επιτρέπει στους μαθητές, να πιστοποιούν μέσω εξετάσεων τις μουσικές τους γνώσεις, όπως και γιατί δεν υπάρχουν δωρεάν βιβλία για τα μουσικά μαθήματα;
  2. Βρίσκεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου η επαναφορά των Μουσικών Αγώνων, οι οποίοι κατ’ αντιστοιχία με τους αθλητικούς, θα μοριοδοτούνται, για την απευθείας εισαγωγή ενός μικρού ποσοστού των διαγωνιζομένων σε μουσικές σχολές;