Ερώτηση – παρέμβαση, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας, μαζί με συναδέλφους της από το κόμμα, σε σχέση με την αδικαιολόγητη αδιαφορία από πλευράς της Κυβέρνησης, η οποία διαιωνίζει τα συνταξιοδοτικά προβλήματα των συνταξιούχων, λόγω θανάτου.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης: 

«Πέντε χρόνια μετά την ψήφιση του ν. 4387/2016 και τη σύσταση του ΕΦΚΑ και 15 μήνες μετά την ψήφιση του ν. 4670/2020 και τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ, τίποτε δεν φαίνεται να βελτιώνεται και τα προβλήματα διαιωνίζονται για τους συνταξιούχους. Ειδικά, σε ό,τι αφορά την πολυδιαφημισμένη ‘’ψηφιακή σύνταξη’’, αυτή φαίνεται να είναι ένα όνειρο θερινής νυκτός, όπως και οι ίδιοι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ δημοσίως αποφαίνονται. 

Χαρακτηριστικά π.χ. είναι τα μεγάλα προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, οι οποίοι – υποτίθεται- ότι έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή σύνταξη. Ειδικότερα, χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου, των οποίων οι θανόντες/θανούσες σύζυγοι είχαν παράλληλη ή διαδοχική  ασφάλιση (κυρίως με ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ, στο ΝΑΤ και στο ΤΣΑΥ), δεν λαμβάνουν τη σύνταξή τους λόγω έλλειψης του κατάλληλου λογισμικού!

Επιπροσθέτως, με το ν. 4611/2019 αναπροσαρμόστηκε το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου για την πρώτη 3τία από 50% σε 70%, με έναρξη εφαρμογής της διάταξης την 17-5-2019 και για όλες τις αποφάσεις συνταξιοδότησης που είχαν  ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4387/2016. Κατά συνέπεια, η πρώτη τριετία συνταξιοδότησης χιλιάδων συντάξεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4387/2016 άρχισε να λήγει από 13/5/2019 αλλά μέχρι σήμερα, 2 χρόνια μετά, –πάλι λόγω έλλειψης λογισμικού! – δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μετατροπής του ποσοστού από 70% σε 50% . Αποτέλεσμα αυτού είναι, όταν οι χιλιάδες αποφάσεις τροποποίησης εκδοθούν, να ζητηθούν πολύ μεγάλα ποσά ως αναδρομικά από τους συνταξιούχους.

Επιπλέον, με το ν. 4611/2019 περιορίστηκε από 5 σε 3 χρόνια ο χρόνος από την τέλεση του γάμου, προκειμένου ο/η σύζυγος να δικαιούται τη σύνταξη του/της θανόντος/θανούσης συζύγου. Ωστόσο, ούτε αυτή η απλή νομοθετική αλλαγή δεν έχει αποτυπωθεί στο λογισμικό του ΕΦΚΑ, ενώ αντίστοιχες ελλείψεις υπάρχουν και στην επικουρική σύνταξη, με αποτέλεσμα τη μη έκδοση οριστικών αποφάσεων επικουρικών συντάξεων λόγω θανάτου».

Δεδομένου ότι οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης περί ψηφιακής σύνταξης συνεχώς μετατίθενται χρονικά και τίποτα δεν φαίνεται να διορθώνεται, αλλά κι επειδή η στέρηση της σύνταξης – ιδιαίτερα σε οικογένειες που έχουν χάσει κάποιον από τους δύο γονείς ή και τους δύο- λόγω της κυβερνητικής αβελτερίας, αποτελεί μνημείο αναλγησίας, ρωτώ τον αρμόδιο Υπουργό για το πότε επιτέλους θα λειτουργήσουν τα ανωτέρω λογισμικά, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα αντίστοιχα προβλήματα των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου;

Τον ρωτώ επίσης αν διαθέτει κάποιο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για καθεμιά από τις ανωτέρω ελλείψεις στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ ή αν ό,τι γίνεται συμβαίνει στην τύχη;