Κοινοβουλευτική παρέμβαση, με κατάθεση Ερώτησης προς τουςσυναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, σχετικά με τη δεινή κατάσταση στην οποία περιέρχονται πλέον οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και εν γένει οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, με το “τσουνάμι” της ακρίβειας να επιτείνει τη δημοσιονομική τους ασφυξία, πραγματοποίησε η Γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Βουλευτής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, από κοινού με 17 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους αφήνει βαρύ αποτύπωμα στην ομαλή λειτουργία των Ο.Τ.Α., συνδυαστικά με τις ανατιμήσεις στα αναγκαία είδη και προϊόντα που είναι αναγκαίο να προμηθεύονται, στο πλαίσιο άσκησης των αναρίθμητων αρμοδιοτήτων τους. 

Στη συνέχεια, τονίζεται ότι ο κίνδυνος μετακύλισης νέων βαρών στις “πλάτες” των δημοτών μέσω αύξησης των δημοτικών τελών είναι προ των πυλών, ειδικά δε όσον αφορά τις δημοτικές υπηρεσίες που υποχρεωτικά διέπονται από τον κανόνα της ανταποδοτικότητας στην κάλυψη των εξόδων τους.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το πεδίο των επιπτώσεων της ακρίβειας είναι εξαιρετικά εκτεταμένο, καθώς δεν πλήττει μόνο τους 332 Δήμους και τις 13 Περιφέρειες, αλλά το σύνολο των εκατοντάδων Νομικών Προσώπων και πάσης φύσεως Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

Παράλληλα, παρατίθενται αναλυτικά δεδομένα, με συγκεκριμένους αριθμούς, από τις προειδοποιήσεις που εγκαίρως, εδώ και μήνες, έχουν απευθύνει προς την Κυβέρνηση οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Χώρας, τόσο στο πλαίσιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) όσο και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης -Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση αδράνησε επί μακρόν,  ενώ η ακρίβεια είναι μόνον ένας από τους παράγοντες που εκτροχιάζουν τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ, όπως αποτυπώνουν συγκεκριμένα παραδείγματα. 

«Η οικονομική επιβίωση των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων απειλείται από πλήθος κρίσιμων ζητημάτων, που έχουμε επανειλημμένως επισημάνει. Ο σεβασμός, η θωράκιση και ενίσχυση της -συνταγματικά προστατευόμενης- διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ πρέπει να αποτελεί μείζονα θεσμική προτεραιότητα.Ο θεσμός της τοπικής δημοκρατίας δεν έχει ανάγκη από “μπαλώματα”, αποσπασματικές λύσεις εκ των υστέρων και μόνο κρατικές “ελεημοσύνες”, αλλά γενναίες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες ριζικής αποκέντρωσης που θα καταστήσουν τους ΟΤΑ μοχλούς αναπτυξιακής επανεκκίνησης των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό της ζοφερής αυτοδιοικητικής πραγματικότητας, απευθύνουμε τρία καίρια ερωτήματα στους συναρμόδιους Υπουργούς: 

«1) Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους και των ανατιμήσεων στη λειτουργία των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, και με ποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;

2) Γιατί δεν έχουν αναλάβει εγκαίρως τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες στη βάση των τεκμηριωμένων προτάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

3) Τι σκοπεύουν να πράξουν απέναντι στη σωρεία παραμέτρων που απειλούν την οικονομική επιβίωση των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων, με στόχο την διασφάλιση και ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειάς τους