Σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία ανέλαβε η ειδική αγορήτρια του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη στο νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια που ψηφίστηκε εχθές, για την άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς ΑΜΕΑ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, κατέθεσε τροπολογία για το ζήτημα, ζητώντας τεκμηριωμένα να γίνει αποδεκτή και να ψηφιστεί στο πλαίσιο του Νομοσχεδίου, όπως και τελικά έγινε.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία της Λαρισαίας πολιτικού, αλλά και του Κινήματος Αλλαγής κέρδισε ευρύτερη συναίνεση, καθώς ψηφίστηκε θετικά από τη ΝΔ, το ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, με μόνο την Ελληνική Λύση να ψηφίζει «παρών».

Τόσο η ίδια κατά τις τοποθετήσεις της στη Βουλή, όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της από το Κίνημα  επανειλημμένα ανέδειξαν τη σημασία της προτεινόμενης διάταξης, σύμφωνα με την οποία συμπληρώνεται ο κύκλος των προσώπων – Υπαλλήλων Δημόσιες Υπηρεσίες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός Γενικής Κυβέρνησης, που δικαιούνται την ειδική άδεια και τις διευκολύνσεις του αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020.

Ειδικότερα, πλέον θεσπίζεται προσθήκη στον ανωτέρω κύκλο προσώπων των Υπαλλήλων που έχουν τέκνα ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων αυτών, στα οποία λόγω υποκείμενου νοσήματος απαγορεύεται η προσέλευσή τους σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας. Οι ίδιες διευκολύνσεις θα παρέχονται και στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας των δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.

Συγκεκριμένα, με την ψηφισθείσα Τροπολογία η Ευαγγελία Λιακούλη αλλά και συνολικά το Κίνημα Αλλαγής πέτυχαν να προστεθεί στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020 και παράγραφος 8 ως εξής: “8. Οι Υπάλληλοι της παρ.1 που έχουν τέκνα ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων αυτών, στα οποία λόγω υποκείμενου νοσήματος απαγορεύεται η προσέλευσή τους σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας, δύνανται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.3, να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ.1 ή της διευκόλυνσής της παρ.4 ή των διευκολύνσεων των περ. α΄ και β΄ του αρ.5Α της παρούσας.

Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας. ”».