Σε κατάθεση τροπολογίας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται την τρέχουσα εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής, προχώρησε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, μαζί με συναδέλφους της από την κοινοβουλευτική ομάδα,  σε σχέση με το πάγιο αίτημα έκδοσης ειδικού παράβολου αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών για τις κεφαλαιουχικές αγροτικές – οινοποιητικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που η βουλευτής κατέθεσε, ζητώντας από την κυβέρνηση να γίνει δεκτή, προκειμένου να καταστεί νόμος του κράτους:

«Σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998, εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, προκειμένου για την κατηγορία των εργατών γης, οι οποίοι, λόγω της μη θέσπισης του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου που προβλέπονταν με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν ασφαλιστικά ακάλυπτοι και ορίζεται  συγκεκριμένος πλέον τρόπος αναγνώρισης και υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών καθώς και του ασφαλιστικού τους χρόνου.

Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή αφορά μόνο τις ατομικές επιχειρήσεις ή τις Ο.Ε-Ε.Ε., σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ο.Γ.Α. αριθ. 9/12.9.2011 – Εφαρμογή Εργοσήμου – Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης, αποκλείοντας τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) τους συνεταιρισμούς και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα οι απασχολούμενοι εργάτες γης των οποίων ασφαλίζονται με καταβολή μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτου ημερών εργασίας. 

Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια  του τρύγου (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) και σε σημαντικό βαθμό κατά το ξεφύλλισμα (Μάιος-Ιούνιος) υπάρχει αύξηση της ανάγκης για εποχιακούς εργάτες γης στις ανωτέρω επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνονται οι εν λόγω επιχειρήσεις να εκπληρώσουν την κοινωνικοασφαλιστική υποχρέωση και την υποχρέωση καταβολής μισθού προς τους αγρεργάτες, συμπεριλαμβανόμενων και των παράτυπων αλλοδαπών εργατών γης».