Κοινοβουλευτική παρέμβαση, με κατάθεση Ερώτησης και Α.Κ.Ε. προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών, Παιδείας, Οικονομικών και Υγείας, σχετικά με την επιτακτική ανάγκη προστασίας των εργαζόμενων στον κλάδο της σχολικής καθαριότητας, πραγματοποίησε η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, μαζί με Βουλευτές του κινήματος.

          Συγκεκριμένα,  για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, επισημαίνονται τα εξής : 

«Η καθαριότητα των σχολείων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς συμβάλλει στη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για την διαφύλαξη της υγείας των μαθητών και των καθηγητών.

Είναι γνωστό, ότι ένα μεγάλο μέρος των σχολείων ανά την επικράτεια έχουν καθαρίστριες/στες μερικής απασχόλησης, ενώ επί σειρά ετών στα σχολεία το προσωπικό καθαριότητας απασχολούνταν με συμβάσεις μίσθωσης έργου που από το 2020 μετατράπηκαν σε συμβάσεις εργασίας – όμως με πολύ χαμηλή αμοιβή, τη στιγμή που οι ανάγκες των σχολείων σε καθαριότητα είναι μεγάλες.

Η κυβερνητική απόφαση του 2020 για τη μετατροπή συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εργασίας, ρύθμισε εν μέρει τα εργασιακά ζητήματα που δημιουργούσε η απασχόληση με σύμβαση έργου, όπως αναρρωτικές άδειες, ωράριο εργασίας, κανονικές άδειες. 

Ωστόσο, μια σειρά από ζητήματα παραμένουν εκκρεμή όπως, π.χ. η ύπαρξη συμβάσεων 2,3,4 ωρών ημερήσιας απασχόλησης – που συνεπάγονται εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές – αλλά και καμία αναγνώριση για κατάταξη σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια των εργαζομένων που επί εικοσαετίας απασχολούνταν με συμβάσεις έργου, κλπ. 

Επιπλέον, επειδή κατά την περίοδο 2012-2019, ο κλάδος των σχολικών καθαριστριών είχε απενταχθεί από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά, χιλιάδες εργαζόμενοι στερούνται δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, υπάρχει ζήτημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς μερικοί Δήμοι δεν έχουν χορηγήσει ποτέ τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.

Τέλος, στο σύστημα «Εργάνη» δεν προβλέπεται αυτοτελής κωδικός επαγγέλματος «Καθαριστή/ριας Σχολικών Κτιρίων», με συνέπεια οι αναγκαίες προσλήψεις να πραγματοποιούνται με ειδικότητες άσχετες με το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε από τους αρμόδιους Υπουργούς συγκεκριμένες απαντήσεις για σειρά ζωτικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων:

  • Ποιες ήταν οι κρατικές χρηματοδοτήσεις για τα διδακτικά έτη 2020-2022 και ποιες έχουν προβλεφθεί για το 2022-2023, για τη μισθοδοσία των απασχολούμενων
  • Πόσες προσλήψεις πλήρους και πόσες μερικής απασχόλησης έχουμε συνολικά κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, και 
  • Εάν θα υπάρξουν αλλαγές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό καθαριότητας σχολικών κτιρίων».