Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη διενέργεια κατά παραγγελία τοποθετήσεων Προϊσταμένων και μετακινήσεων Υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών, προχώρησε η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνη του Τομέα Εσωτερικών, Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Ειδικότερα, στην κοινή Ερώτηση – Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, την οποία, κατόπιν πρωτοβουλίας της, κατέθεσε με τους συναρμόδιους Βουλευτές,  αναδεικνύεται το γεγονός ότι  πριν λίγες ημέρες, εκδόθηκε Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου, με την οποία ανατέθηκε η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων σε δύο Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Στα «έχοντας υπόψη» της Απόφασης, αναγράφεται mail του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, που μάλιστα συνόδευε ως συνημμένο την Απόφαση, στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα. Το mail είχε σταλεί την προηγούμενη ημέρα και με αυτό ο Γενικός Γραμματέας ζητούσε από την Υπηρεσιακή Γραμματέα να τοποθετηθούν συγκεκριμένοι Προϊστάμενοι σε συγκεκριμένες θέσεις, καθώς και να μετακινηθούν συγκεκριμένοι Υπάλληλοι.

Η Ε. Λιακούλη, αφού επισημαίνει ότι «η Διαφάνεια και η Αξιοκρατία αποτελούν θεμελιώδεις διαχρονικές αξίες για το ΠΑΣΟΚ, επί των οποίων δεν είναι νοητή η παραμικρή υποχώρηση σε ένα Κράτος Δικαίου», τονίζοντας πως η διαδικασία που εφαρμόστηκε «βρίθει σκιών για γεννά εύλογα ερωτήματα», ζητά από τον Υπουργό ξεκάθαρες απαντήσεις για κομβικές παραμέτρους της υπόθεσης, όπως:

– εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την αναπλήρωση Προϊσταμένων,

– με ποιο κριτήριο έχουν επιλεγεί οι Υπάλληλοι που κατονομάζονται στο mailτου Γενικού Γραμματέα και εάν αυτός είχε λάβει σχετικές οδηγίες από τον Υπουργό,

– σε ποιες διατάξεις ορίζεται αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας να είναι εντολέας προσωπικών ορισμών τοποθετήσεων στελεχών,

– εάν η Απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και, εάν όχι, κατά πόσο ξεκίνησαν οι πειθαρχικές διαδικασίες κατά του εκδότη της, 

– πως διασφαλίζεται η προστασία του δημοσίου συμφέροντοςμε τέτοιες διαδικασίες,

πότε θα προκηρυχθούν οι θέσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν Αναπληρωτές Προϊστάμενοι,

– εάν ισχύουν οι καταγγελίες πως οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων τελούν υπό διωγμό στο Υπουργείο και, εάν όχι, σε ποιες άμεσες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβεί ο Υπουργός για να θεραπεύσει τις δυσμενείς συνέπειες του κλίματος εργασιακού εκφοβισμού που καταγγέλλεται ότι έχει προκληθεί από την Υπηρεσιακή Γραμματέα.

Επιπλέον, η Γραμματέας της Κ.Ο. και Βουλευτής Λάρισας ζητά από τον Υπουργό να προσκομίσει στο Κοινοβούλιο όλα τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης».