Τύπος:Ερωτήσεις

Θέμα: Κατάργηση χρέους Δήμου Σαλαμίνας στην ΕΥΔΑΠ λόγω ναυμαχίας

Ημερομηνία:18/12/2019

Ημ. Τελευταίας Τροποποίησης:19/12/2019

Διαβάστε την ερώτηση