Κοινοβουλευτική παρέμβαση, με κατάθεση ερώτησης προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με την άδικη αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων εκτατικής βοοτροφίας από την Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027, πραγματοποίησε η Γραμματέας της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, κ. Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία συνυπόγραφηκε από όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα. 

Συγκεκριμένα,  για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, επισημαίνονται τα εξής :

«Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει, οι προτάσεις που περιέλαβε η  Κυβέρνηση όσον αφορά την κατηγοριοποίηση και τη διάκριση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο βόειο κρέας, στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο στα πλαίσια της ΚΑΠ 2023-2027, που κατατέθηκε από την χώρα μας στην ΕΕ, αγνοώντας τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων των κτηνοτρόφων. 

Ο προβληματισμός και η αγανάκτηση γίνεται μεγαλύτερη από τους κτηνοτρόφους της εκτατικής βοοτροφίας γιατί όχι μόνο αγνοήθηκαν οι ολοκληρωμένες, βιώσιμες και αναπτυξιακές προτάσεις τους αλλά, αντίθετα, υιοθετήθηκαν εν κρυπτώ οι προτάσεις των παχυντών εισαγόμενων βοοειδών με ότι, αυτό συνεπάγεται για το μέλλον των Ελλήνων βοοτρόφων.   

Παρά τις δημόσιες  δεσμεύσεις του Υπουργείου, στις παρουσιάσεις του Στρατηγικού Σχεδιασμού της νέας ΚΑΠ  2023-2027, που είχαν ως βασικούς στόχους την ορθολογική διανομή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στον τομέα του βόειου κρέατος και τη μείωση των ανισοτήτων στην κατανομή των συνολικών ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, δυστυχώς φαίνεται ότι αυτές ήταν προσχηματικές, αφού δεν έγινε καμία ουσιαστική διαρθρωτική παρέμβαση στις συνδεμένες ενισχύσεις για την πραγματική στήριξη των ελληνικών εκτροφών.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε πως μία από τις προτάσεις οδηγεί σε εγκατάλειψη της ανάπτυξης μόσχων κρεατοπαραγωγής προς σφαγή, αφού στην ουσία επιδοτεί με 50% το κόστος αγοράς μοσχαριών και από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες της ΕΕ, και μειώνει την επιδότηση ανά θηλυκό ζώο από τα 150, περίπου, στα 40 ευρώ.

Αντίστοιχα στην περίπτωση που εκτροφέας, στην εκμετάλλευση του οποίου γεννιέται μόσχος, δεν δικαιούται να λάβει δυο συνδεδεμένες ενισχύσεις ( μία για την γέννηση και μία για την μεταφορά και σφαγή των μόσχων στο σφαγείο με δική του μέριμνα) τότε δυστυχώς είναι ορατός ο κίνδυνος της  καταστροφής της ελληνικής εκτατικής κτηνοτροφίας. 

Τους τελευταίους μήνες, η ελληνική κτηνοτροφία καλείται να αντιμετωπίσει υπέρμετρες αυξήσεις σε ενέργεια , πετρελαιοειδή και ζωοτροφές, ενώ οι συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της πανδημίας δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί»

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι πρέπει να διατηρηθούν οι όροι για καλύτερη στόχευση των προαιρετικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, την αύξηση και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της κρεοπαραγωγικήςβοοτροφίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητώ από τον αρμόδιο Υπουργό να διορθώσει το σφάλμα στην κατανομή των συνδεδεμένων ενισχύσεων για την εκτατικήβοοτροφία και να τις αυξήσει, ώστε αυτές να καταστούν βιώσιμες και να αντισταθμίσουν μέρος του ελλείματος στο ισοζύγιο κρέατος της χώρας».