Κοινοβουλευτική παρέμβαση με ερώτηση της προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και  Εθνικής Άμυνας για το κρίσιμο ζήτημα των αποσπάσεων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα που είναι  σύζυγοι ενστόλων και τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται, πραγματοποίησε η δικηγόρος και  βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Λάρισας, κ. Ευαγγελία Λιακούλη. 

Συγκεκριμένα, στην ερώτησή της η κ. Λιακούλη επισημαίνει τα εξής : 

«Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί τις οικογένειες στρατιωτικών των Ενόπλων  Δυνάμεων, οι οποίοι είναι παντρεμένοι με δημόσιο υπάλληλο, είναι το ζήτημα της συνυπηρέτησης,  το οποίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ισορροπίας της οικογένειας του στρατιωτικού.  Σωματεία και σύλλογοι που εκπροσωπούν τη συγκεκριμένη ομάδα πολιτών τονίζουν ότι, εκτός  από τα αντικειμενικά προβλήματα που προκαλούνται εκ των πραγμάτων, λόγω των συνεχών  μεταθέσεων, δημιουργούνται επιπλέον δισεπίλυτα οικονομικά και σοβαρά οικογενειακά  προβλήματα. 

Ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραμέτρους, καθώς και την συνταγματική  επιταγή για την προστασία του γάμου και της οικογένειας όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο  21 παρ. 1 του Συντάγματος, προσέφερε στις οικογένειες των ένστολων τα απαραίτητα νομικά  εργαλεία, ούτως ώστε να μπορούν να υπηρετούν στο ίδιο μέρος με τον/την σύζυγο που εργάζεται  στον δημόσιο τομέα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των Ν. 2946/2001 και Ν. 4368/2016 όπως αυτοί  έχουν τροποποιηθεί, «οι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις  και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων…επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά  παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά  προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους». Στη συνέχεια, η απόσπαση  διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής  αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική  γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και  αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο. 

Λόγω μεγάλης καθυστέρησης στη συγκρότηση των σχετικών υπηρεσιακών συμβουλίων, οι  υπάλληλοι του δημοσίου τομέα και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων  υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι  σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων καθυστερούν να αποσπαστούν στον τόπο  μετάθεσης του συζύγου έως και ένα χρόνο. Ως αποτέλεσμα, οι εν λόγω οικογένειες καθίστανται  δυσλειτουργικές και επιβαρύνονται σοβαρά σε οικονομικό και ψυχολογικό επίπεδο. Οι 

οικογένειες αυτές αναγκάζονται να διατηρούν δύο εστίες, ενώ είναι αδύνατη η έγκαιρη εγγραφή  των τέκνων στο νέο σχολείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ψυχική τους υγεία. 

Ο θεσμός της οικογένειας αποτελεί θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους μας και  οφείλει να προστατεύεται από το Κράτος, όπως αναφέρει ρητά το Σύνταγμά μας!» 

Στο πλαίσιο αυτό ζητώ από τους αρμόδιους Υπουργούς να πράξουν τα δέοντα προκειμένου να  αποκατασταθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση αναφορικά με τις αποφάσεις έγκρισης των  αποσπάσεων εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα για συνυπηρέτηση με  ένστολο σύζυγο, και να προχωρήσουν σε τροποποίηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων  προκειμένου να θέσουν εύλογη προθεσμία στη διαδικασία έγκρισης των συγκεκριμένων  αποσπάσεων, ώστε να αποφεύγεται η οικονομική και ψυχολογική διατάραξη των οικογενειών που  αφορά.