«Λύση τώρα για τα ΚΑΣΤΑΝΟΠΕΡΙΒΟΛΑ του Κισσάβου »


Την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί να απαντήσει από το βήμα της Βουλής η βουλευτής ν. Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, σε επίκαιρη ερώτησή της, σχετικά με τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις οι οποίες καθηλώνουν την καστανοπαραγωγή της ευρύτερης περιοχής του Κισσάβου σε στασιμότητα. 
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η παραγωγή κάστανου στη Μελιβοία, τη Σκήτη, την Καρίτσα και τα Αμπελάκια καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο της συνολικής καστανοπαραγωγής της χώρας, ενώ δεν είναι μικρό το ενδιαφέρον που δείχνουν για το προϊόν και οι ευρωπαϊκές αγορές. Πέρα, όμως,  από τις εγγενείς δυσκολίες παραγωγής του προϊόντος έρχονται να προστεθούν και οι κλασικές αγκυλώσεις και προσκόμματα, που δημιουργεί η Πολιτεία.
Συγκεκριμένα, η Λαρισαία βουλευτής ζητεί να πληροφορηθεί δια ζώσης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για το πως προτίθεται να επιλύσει το ζήτημα της υπερβολικής χρέωσης των καστανοπερίβολων, λόγω ασαφούς καθεστώτος χρήσης γης, θεσμοθετώντας μια άμεση, λειτουργική, νόμιμη και βιώσιμη λύση, προκειμένου να διευκολυνθούν οι παραγωγοί κάστανου του ν. Λάρισας. 
Επιπλέον, η Ευαγγελία Λιακούλη ζητά από την ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. την τροποποίηση του ν.4280/2014, ο οποίος επιβάλλει ο καστανοκαλλιεργητής να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, παρότι είναι γνωστό πως η εν λόγω καλλιέργεια παραδοσιακά στη χώρα ασκείται κυρίως συμπληρωματικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δραστηριοποιηθούν, σε ανάλογης έκτασης με την εγκεκριμένη καλλιεργούμενη, νέοι δυνητικοί καλλιεργητές, που διαδέχονται τους παλαιότερους. 

   
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

Στην χώρα μας παράγονται, ετησίως, περίπου 15.000 τόνοι κάστανου με το νομό Λάρισας να καταλαμβάνει σημαντική θέση στον σχετικό χάρτη, με μια παραγωγή που αγγίζει τους 2.500 τόνους  περίπου. Οι περιοχές που πρωτοστατούν στην παραγωγή κάστανου είναι η  Μελιβοία, η Σκήτη, η Καρίτσα και τα Αμπελάκια, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως το κάστανο της περιοχής έγινε ανάρπαστο και φέτος, λόγω έλλειψής του τόσο από την ελληνική όσο και από την ευρωπαϊκή αγορά.Ωστόσο, παρά τη σωρεία προβλημάτων και δυσκολιών που η ίδια η παραγωγή κάστανου από την φύση της παρουσιάζει (μικροκαρπία, σχίσιμο του καρπού, σφήκα της καστανιάς κ.α.), τεράστιο ζήτημα δημιουργείται από το γεγονός ότι οι ντόπιοι παραγωγοί βρίσκονται κυριολεκτικά στον «αέρα», εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει επιλυθεί ακόμη οριστικά και ξεκάθαρα το ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς των καστανοπερίβολων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.4280/2014) και τις εκδοθείσες κατά καιρούς εγκυκλίους, ο καλλιεργητής θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, παρότι η καστανοκαλλιέργεια κατά κοινή ομολογία ασκείται στην χώρα μας κυρίως συμπληρωματικά και μάλιστα πολλοί νέοι παραγωγοί, που διαδέχθηκαν τους παλιούς, δεν μπορούν πλέον να δραστηριοποιηθούν σε ανάλογης έκτασης με την εγκεκριμένη καλλιεργούμενη. Δεδομένου ότι η παραγωγή του κάστανου Κισσάβου κερδίζει ολοένα και περισσότερες ξένες αγορές, με ολοένα περισσότερους παραγωγούς να στρέφονται προς αυτό το δυναμικό και εξωστρεφές αγροτικό  προϊόν, που έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές. Δεδομένου ότι η Πολιτεία θα πρέπει να σταθεί αρωγός στο πλευρό των σύγχρονων καστανοπαραγωγών κι όχι να δημιουργεί επιπλέον προσκόμματα, λόγω των διοικητικών ολιγωριών της και της ελλιπούς θεσμοθέτησης από πλευράς της.


               Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Αν προτίθεται και πότε ακριβώς σκοπεύει να τροποποιήσει την σχετική νομοθεσία, προκειμένου οι καστανοπαραγωγοί να μπορούν ακώλυτα να δραστηριοποιηθούν, ακόμη κι αν δεν φέρουν την ιδιότητα του κατά κύριου επαγγέλματος αγρότη;2. Αν προτίθεται σε συνεργασία με τον συναρμόδιό του Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας να ενσκήψουν στο πρόβλημα της υπερβολικής χρέωσης των καστανοπερίβολων, λόγω ασαφούς καθεστώτος χρήσης γης, και από κοινού να θεσμοθετήσουν μια άμεση, λειτουργική, νόμιμη και βιώσιμη λύση, προκειμένου να διευκολυνθούν οι παραγωγοί κάστανου του ν. Λάρισας;
                                                                                           

Η ερωτώσα βουλευτής

Ευαγγελία Λιακούλη 

Ν. Λάρισας