Τύπος:Αναφορές

Θέμα: Mε επιστολή της εκφράζει τη διαμαρτυρία της σύμφωνα με την οποία ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλίας (Γ.Ο.Ε.Β.), κατά την προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου (ΣΑΧ 1/2018_1378) προέβη σε “παρατυπίες”, οι οποίες αλλοίωσαν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα της λίστας επιτυχόντων και αιτείται απαντήσεων.

Ημερομηνία:12/12/2019

Ημ. Τελευταίας Τροποποίησης:12/12/2019

Διαβάστε την αναφορά