Σε ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας προχώρησε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, χρησιμοποιώντας ως βάση σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, αναφορικά με το μείζον τοπικό ζήτημα που έχει προκύψει στην τοπική κοινωνία, η οποία παρακολουθεί, χωρίς καμία ουσιαστική και σε βάθος ενημέρωση, ένα «γαϊτανάκι» πληροφοριών για τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε διάφορες περιοχές φυσικού κάλους του όρους Κισσάβου.

Όπως επισημαίνει στο κείμενο της ερώτησής της η Λαρισαία βουλευτής:

«Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι όπως και οι αιρετοί του Δήμου Αγιάς αντιδρούν στην εγκατάσταση επτά (7) ή οκτώ (8) συνολικά αιολικών σταθμών, για τους οποίους έχουν κατατεθεί στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) οι σχετικές αιτήσεις ή έχουν πρόσφατα πάρει τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού  Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) και αναμένεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως κι η Άδεια Εγκατάστασης.

Στο σχετικό ψήφισμα του Δήμου Αγιάς επιπλέον, εύλογα, διατυπώνονται προβληματισμοί, όχι σε σχέση με την χρησιμότητα κι αξία όλων των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), οι οποίες συμβάλουν με την παραγωγή καθαρής ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά στην  ίδια τη διαδικασία κατασκευής αυτών των εγκαταστάσεων (δρόμοι πρόσβασης, κτίρια, πυλώνες, κόψιμο δέντρων, σκυρόδεμα, ανεμογεννήτριες κλπ.), των οποίων το αποτέλεσμα ίσως και να είναι εν τέλει λιγότερο οικολογικό από το αντιστάθμισμα της παραγόμενης ‘’καθαρής ενέργειας’’.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αιρετοί του δήμου Αγιάς αιτούνται, μεταξύ άλλων, το πάγωμα όλων των αδειών από τη ΡΑΕ όπως και λοιπών αδειοδοτήσεων έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη διαβούλευση της αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, καθώς και ικανό χρόνο ώστε να υποβληθούν τεκμηριωμένα οι απόψεις όλων των φορέων.

Παράλληλα, η βουλευτής Λάρισας με την ερώτησή της υιοθετεί και την αναθεώρηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, τόσο πριν την κατασκευή των έργων όσο και κατά την λειτουργία τους, με αύξηση του προβλεπόμενου σήμερα ποσοστού 3% επί των εσόδων, όπως και τον εξορθολογισμό τους, ώστε να κατευθύνονται συνολικά στις περιοχές που θίγονται από τα αιολικά έργα και όχι μόνο στις Κοινότητες που φιλοξενούν τις ανεμογεννήτριες

 Επιπλέον, ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς, για το αν προτίθενται να λάβουν υπόψιν τους τις απόψεις των κατοίκων των περιοχών του Δήμου Αγιάς για την εγκατάσταση ΑΠΕ στην περιοχή τους, καθώς και το ποιες συγκεκριμένες προτάσεις τους σκέφτονται να υιοθετήσουν»