Το μεγάλο κίνδυνο να μείνουν σημαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων εκτός της νέας ΚΑΠ, με ζημιά στους κτηνοτρόφους και στις ενισχύσεις που καταβάλλονται σε αυτούς,  από ολιγωρία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καταδεικνύει η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, με σχετική ερώτηση – παρέμβασή της, επισημαίνοντας τα εξής:

 «Τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2020 με δύο Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τέθηκε οριστικά τέλος σε μια μακροχρόνια διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της ερμηνείας του «επιλέξιμου βοσκότοπου» . Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε την ερμηνεία των ελληνικών αρχών, ότι στους επιλέξιμους βοσκότοπους της χώρας μπορεί πέρα από την ποώδη και θαμνώδη βλάστηση να περιλαμβάνεται και η ξυλώδης βλάστηση. 

Αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων του Ε.Δ. ήταν η δικαίωση της χώρας και η υποχρέωση της Ε.Ε. να επιστρέψει το ποσό τω 460 εκ ευρώ – καταλογισμών που είχε επιβάλει για τα έτη 2009-2013. 

Όμως, κατά τα χρόνια εξέλιξης αυτής της διαφοράς, οι επιλέξιμοι ελληνικοί βοσκότοποι από 24,3 εκατ. στρέμματα το 2013, μειώθηκαν με απαίτηση της ΕΕ  σε 14,7 εκατ. στρέμματα από το 2015 και μετά. 

Αυτό είχε ως συνέπεια, ήδη εδώ και μια πενταετία, σε ορισμένες Περιφέρειες της χώρας να μην επαρκούν οι εκτάσεις βοσκοτόπων για τους κτηνοτρόφους και να εφαρμόζεται η λεγόμενη «τεχνική λύση» κατανομής των δημόσιων βοσκοτόπων μεταξύ Περιφερειών, με όσα προβλήματα συνεπαγόταν αυτή η λύση.

Στο τέλος του 2017 ο κοινοτικός κανονισμός 1703/2013 τροποποιήθηκε και συμπεριέλαβε και την ξυλώδη βλάστηση. Η νέα τροποποίηση συνεπαγόταν την αυτόματη ενσωμάτωση από το 2018 των επί πλέον 9,6 εκατ. εκτάσεων στρεμμάτων βοσκοτόπων, που είχαν εξαιρεθεί στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους που τυχόν δεν είχαν καταβληθεί απο το 2015 και μετά, εξαιτίας αυτής της μείωσης.  

Αυτή η ενέργεια όμως δεν έγινε ούτε το 2018 και 2019 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ούτε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί κτηνοτρόφοι και νέοι αγρότες, δεν μπορούν να τύχουν κατανομής επιλέξιμων βοσκότοπων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και κυρίως να τύχουν κατανομής εθνικού αποθέματος. Αλλά και η χώρα διατρέχει σημαντικό κίνδυνο να μην μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις εκτάσεις του φυσικού πόρου των βοσκοτόπων για την λήψη ενισχύσεων, την στήριξη της οικονομίας της υπαίθρου και των κτηνοτρόφων, καθώς επίσης και τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Κατόπιν τούτων , ρωτάμε  τον αρμόδιο Υπουργό για το πότε θα γίνει η λειτουργική ενσωμάτωση των 9,6 εκ στρεμμάτων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης σε κάθε μια από τις 13 περιφέρειες της χώρας, καθώς και πως θα επιταχυνθεί η ολοκλήρωσή τους, σε κάθε Περιφέρεια»