Στην κατάθεση Αναφοράς προς τον Υπουργό  Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή, προχώρησε την 3η Μαρτίου η Γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής ν. Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, υποβάλλοντας αυθημερόν Έγγραφο που έλαβε την ίδια ημέρα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στο οποίο αιτείται τη σύσταση αυτοτελούς “Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών” (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) στη Λάρισα, λόγω των πλημμυρών του “Ιανού” και των σεισμών του Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα, με δεδομένο τις ανωτέρω φυσικές καταστροφές και την επιτακτική ανάγκη να διεκπεραιωθούν με ταχύ ρυθμό οι διαδικασίες, προκειμένου να εκτελεστούν το συντομότερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής των εκτεταμένων ζημιών, ζητείται η εφαρμογή της νομοθετικής πρόβλεψης (παρ.3 αρ.253 του ν.4555/2018), που ορίζει ότι σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να συστήνονται Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελών τμημάτων και υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του εν λόγω Υπουργείου 

Επιπροσθέτως, τονίζεται η απόσταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας από την έδρα της Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η μεγάλη γεωγραφική της κάλυψη, καθώς και η διασπορά των οικισμών σε εκτεταμένες αποστάσεις ακόμα και από την έδρα της Περιφέρειας, με πλήθος απομακρυσμένων χωριών.

Η Ευαγγελία Λιακούλη με την Αναφορά της, θεωρώντας το αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας για σύσταση αυτοτελούς “Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών” (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) στη Λάρισα, εύλογο και την ικανοποίησή του σημαντική, ζητά από τον Υπουργό να δρομολογήσει τις προβλεπόμενες ενέργειες και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή.