Κοινοβουλευτική παρέμβαση, με κατάθεση ερώτησης προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Εργασίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, σχετικά με την αδήριτη ανάγκη προστασίας των εργαζομένων της τράπεζας Eurobank στη Θεσσαλία, πολλά υποκαταστήματα της οποίας οδηγούνται σε κλείσιμο, πραγματοποίησε η Γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, μαζί με Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Αναλυτικά, στο κείμενο της ερώτησης, επισημαίνονται τα εξής:

«Στην Ελλάδα του 2022, με αφορμή την εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού του τραπεζικού κλάδου, με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους, παρουσιάζεται όχι μόνο συνεχόμενη συρρίκνωση των τραπεζικών εργασιών των καταστημάτων αλλά και των εργαζομένων, πρακτική που αποβαίνει σε βάρος τόσο των εργαζομένων, όσο και της κοινωνίας.

Οι επιπτώσεις των ως άνω εξελίξεων αποδεικνύονται περίτρανα στην περίπτωση της τράπεζας Eurobank, όπου καταγγέλλεται δημόσια ότι τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η εντατικοποίηση της εργασίας με καθημερινή πίεση και εργασιακό mobbing, η συρρίκνωση των προσφερόμενων στους πελάτες τραπεζικών εργασιών στο βωμό του κέρδους με αποσχίσεις υπηρεσιών και κλείσιμο καταστημάτων, η διόγκωση του outsoursing και ενοικίαση εργαζομένων.

Η απόφαση για κλείσιμο 76 καταστημάτων, από το 2022 έως σήμερα, έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αναστάτωση και ανασφάλεια στους εργαζόμενους της τράπεζας για το εργασιακό τους μέλλον. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με ανακοινώσεις των συλλόγων που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, είναι η πρόσφατη απόφαση της διοίκησης της Τράπεζας, να προχωρήσει σε πιεστικές «προτάσεις» προς 18 υπαλλήλους της στην Θεσσαλία (Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα), προκειμένου να αποδεχτούν το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και να αποχωρήσουν ή να μετατεθούν σε Αττική ή Θεσσαλονίκη στη βάση κάποιων οικονομικών κινήτρων. Η απάντηση, μάλιστα, στις «προτάσεις» της Τράπεζας έπρεπε να υποβληθούν εντός ολίγων ωρών! Επιπλέον, όσοι δεν αποδέχονται μια από τις δύο «προτάσεις» της Τράπεζας, φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδέκτες απειλής, με «προειδοποιητική καταγγελία της σύμβασης εργασίας ως «έσχατο μέσο».

Όμως, η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα συνιστά μορφή δημόσιου αγαθού, ενώ θεωρείται κρίσιμος παράγοντας και για την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέταξε την πρόσβαση στην αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Είναι αυτονόητο ότι η μείωση των τραπεζικών καταστημάτων έχει αρνητική επίδραση στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού, ειδικά των απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα αγροτικών και νησιωτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ρωτάμε τους συναρμόδιους Υπουργούς, μεταξύ άλλων: 

  • Ποια είναι τα μέτρα της Κυβέρνησης για την εξάλειψη των φαινομένων τραπεζικού αποκλεισμού που δημιουργούνται στον πληθυσμό από τη συνεχιζόμενη μείωση του δικτύου καταστημάτων
  • Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα λάβουν για την προστασία των θέσεων εργασίας των εργαζόμενων της τράπεζας Eurobank, δεδομένης της μεγάλης συρρίκνωσης των τραπεζικών καταστημάτων