Σε δια ζώσης απάντηση από το βήμα της Βουλής καλεί η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε σχέση με την ανάγκη άμεσης παράτασης του Προγράμματος ‘’ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ 2017’’.

Αφορμή για την ερώτηση στάθηκε το γεγονός ότι η κυβέρνηση φαίνεται, δυστυχώς, πως έπαψε να επεξεργάζεται τη δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη χρόνια του εν λόγω προγράμματος, παρότι κάτι τέτοιο προβλέπεται από το ίδιο το πρόγραμμα και παρά το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός γραφείων μελετητών, μεμονωμένων παραγωγών, αλλά και συνεταιριστικών οργανώσεων αδημονούν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, κρίνεται από τη βουλευτή Λάρισας όχι μόνο ανορθολογική, αλλά και άδικη, από την στιγμή που 6500 περίπου «παλαιοί» καλλιεργητές, έχουν ήδη ξεκινήσει την χειμερινή καλλιέργεια του 2020 με βιολογικό προσανατολισμό και συνεπώς θα είναι άδικο να μην επιδοτηθούν για τη συγκεκριμένη δράση, όπως και λόγω του γεγονότος ότι έτσι, μαθηματικά, δημιουργούνται βιοκαλλιεργητές «δύο ταχυτήτων», λόγω της δυσανάλογης αντιμετώπισής τους από πλευράς της Πολιτείας.

Η Ευαγγελία Λιακούλη, επιπλέον, στο κείμενο της ερώτησής της κάνει λόγο για «κυβερνητικές δικαιολογίες» περί «υπέρογκου» ποσού για την συνέχιση του προγράμματος, από την στιγμή που από το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν περισσέψει κονδύλια, λόγω της έως τώρα υπερδέσμευσης  ποσού της επιλέξιμης  καλλιέργειας ανά ΑΦΜ.

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτικός από τη Θεσσαλία καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να αφήσει κατά μέρους τις αμφιθυμίες και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την κατά το δυνατό ευρύτερη αλλαγή του πεπαλαιωμένου καλλιεργητικού μας μοντέλου, προς τις νέες, σύγχρονες κατευθύνσεις της βιοκαλλιέργειας, με κάθε μέσο που η Πολιτεία διαθέτει, συμπεριλαμβανομένου και του ανωτέρω Προγράμματος – Μέτρου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Άμεση παράταση του Προγράμματος ‘’ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ 2017’’»

Δυστυχώς, φαίνεται ότι το Πρόγραμμα Μέτρο 11.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ 2017» «πάγωσε», παρά το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός γραφείων μελετητών, μεμονωμένων παραγωγών, αλλά και συνεταιριστικών οργανώσεων αδημονούν για την πιθανή έκδοση διετούς παράτασης όπως, άλλωστε, προβλέπεται και από το ίδιο το πρόγραμμα.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η βιολογική – οργανική καλλιέργεια αποτελεί ίσως μία από τις κυριότερες στρατηγικές πολιτικές στην Ε.Ε., όπως και στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, από την στιγμή που διαχειρίζεται προσεκτικά τους υδάτινους πόρους, μετριάζει την κλιματική αλλαγή, και ενισχύει την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, αναβαθμίζοντας τη διατροφή μας.

Δεδομένου ότι οι 6500 περίπου «παλαιοί» καλλιεργητές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την χειμερινή καλλιέργεια του 2020 με βιολογικό προσανατολισμό, θα είναι άδικο να μην επιδοτηθούν για τη συγκεκριμένη δράση,

Δεδομένου ότι το ίδιο το πρόγραμμα ορίζει ότι με τη λήξη της τριετούς μετατροπής, οι παραγωγοί μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα διατήρησης μετά από νέα προκήρυξη, η οποία ωστόσο προς το παρόν «δεν φαίνεται στον ορίζοντα»,

Δεδομένου ότι δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε ορθολογικό να δημιουργούνται βιοκαλλιεργητές «δύο ταχυτήτων», με δυσανάλογη αντιμετώπιση από πλευράς της Πολιτείας,

Δεδομένου ότι οι κυβερνητικές δικαιολογίες περί «υπέρογκου» ποσού για την συνέχιση του προγράμματος δεν ισχύουν, από την στιγμή που από το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν περισσέψει κονδύλια, λόγω της έως τώρα υπερδέσμευσης  ποσού της επιλέξιμης  καλλιέργειας ανά ΑΦΜ.

Δεδομένου ότι η Κυβέρνηση θα έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την κατά το δυνατό ευρύτερη αλλαγή του πεπαλαιωμένου καλλιεργητικού μας μοντέλου, προς τις νέες,  σύγχρονες κατευθύνσεις της βιοκαλλιέργειας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, αν είναι ενήμερος για τα ανωτέρω και συγκεκριμένα: Αν προτίθεται να παρατείνει επί διετία το ανωτέρω πρόγραμμα, για όλους τους παραπάνω λόγους;