Σε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προχώρησε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, σε σχέση με την ανάγκη στήριξης της βαμβακοκαλλιέργειας στη χώρα μας, που αποτελεί μια από τις βασικές καλλιέργειες της Λάρισας και της Θεσσαλίας, με τρόπο στοχευμένο και ολοκληρωμένο.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης:

«Σε συνθήκες πανδημίας ο αγροτικός τομέας της χώρας έχει επιδείξει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, τροφοδοτώντας τους πολίτες με ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ωστόσο, οι αγρότες αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες και αυξανόμενη πίεση, τόσο στο κομμάτι της παραγωγής όσο και σε επίπεδο τιμών και διάθεσης των προϊόντων τους. 

Συγκεκριμένα , η βαμβακοκαλλιέργεια, της οποίας η πολλαπλασιαστική δυναμική είναι αναμφισβήτητη, πλέον βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο αδράνειας, αδιαφάνειας και αδιαφορίας.Την προηγούμενη περίοδο οι βαμβακοκαλλιεργητές αντιμετώπισαν ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες και μείωσαν αισθητά τις αποδόσεις. Παράλληλα, οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας με την παγκόσμια ύφεση και αβεβαιότητα που επέφερε,  μείωσαν τη ζήτηση και τη διάθεση βάμβακος, ενώ η έντονη μεταβλητότητα στην αγορά, δημιούργησε χρηματιστηριακές πιέσεις στις τιμές, οι οποίες και κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Οι αγρότες, διαθέτοντας περιορισμένη δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων,  έμειναν ευάλωτοι και στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η κυβέρνηση αν και υποσχέθηκε από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς στήριξη στο βαμβάκι, δεν έχει προς το παρόν εφαρμόσει πολιτικές αντιστάθμισης που θα λειτουργούσαν ως δίχτυ ασφαλείας για τις απώλειες εισοδημάτων των βαμβακοπαραγωγών. Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς, οι Κανονισμοί και τα εργαλεία της ΕΕ, για έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς και η ειδική ενίσχυση των πληγέντων από την πανδημία, δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς.

Δεδομένου ότι η νέα καλλιεργητική περίοδος έχει ξεκινήσει με σημαντική αύξηση του κόστους εφοδίων και ενέργειας για τους αγρότες, κι επειδή εγείρεται πλέον σοβαρό θέμα επιβίωσης αυτών και των εκμεταλλεύσεών τους, ρωτώ τον αρμόδιο Υπουργό αν σκοπεύει να συνδράμει άμεσα με ειδική ενίσχυση στους βαμβακοπαραγωγούς, καθώςκαι ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου για την ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια

Τον ρωτώ επίσης αν σκοπεύει να αξιοποιήσει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/872 που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εξοικονομήσουν πόρους από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την ειδική ενίσχυση των πληγέντων από την πανδημία, καθώς και αν σκοπεύει να εναρμονίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης με το ενωσιακό δίκαιο, ώστε να βελτιωθεί η θέση των βαμβακοπαραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα σχετικών προϊόντων και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα στρέβλωσης της αγοράς»