Με ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρενέβη στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, σε σχέση με τη χορήγηση προσωρινής αναπηρικής σύνταξης σε συνταξιούχους με αναπηρία και ειδικά σε ψυχικά ασθενείς, βάσει του Ν.4144/2013 όπως ισχύει. 

Όπως επισημαίνει ειδικότερα η Λαρισαία βουλευτής στο κείμενο της ερώτησής της: «Πρόβλημα προκύπτει στην χορήγηση συντάξεων ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα των ψυχικά ασθενών, καθώς η από 11 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π, που προέβλεπε την παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας, λόγω επιβολής μέτρων καθολικού lockdown στη χώρα και μη συνεδριάσεων των σχετικών Επιτροπών, είχε ισχύ μέχρι την 31.10.2020. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τους ανωτέρω δικαιούχους η σύνταξη απονέμεται για χρονικό διάστημα διετίας, μετά τη λήξη της οποίας ο αιτών επανεξετάζεται από τα ΚΕ.Π.Α για τη συνέχιση ή όχι χορήγησης της, και ακολούθως εκδίδεται νέα απόφαση παράτασης για ακόμη μια διετία.

Σύμφωνα με το  Ν.4144/2013, όπως ισχύει με τις μεταγενέστερες παρατάσεις και τροποποιήσεις του, προβλέφθηκε ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησης αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Ωστόσο, επειδή το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από τη λήξη ισχύος της απόφασης συνταξιοδότησης, μέχρι την επανεξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α και την παράταση συνταξιοδότησης, είναι αρκετά μεγάλο, δημιουργείται σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στα ΑΜΕΑ και ιδιαίτερα στους ψυχικά ασθενείς»

Σε αυτό το πλαίσιο ζητώ από τον αρμόδιο Υπουργό την εφαρμογή του  ν.4611/2019, με τον οποίο το δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης επεκτάθηκε σε όλα τα επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας και επίσης ζητώ να παραταθούν οι χορηγήσεις των συντάξεων αναπηρίας, που λήγουν τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021»