Ερώτηση- παρέμβαση στους  Υπουργούς Οικονομικών και  Εσωτερικών  υπέβαλε η βουλευτής Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής και κοινοβουλευτική υπεύθυνη του Τομέα Εσωτερικών , Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας να αναγνωριστεί το επίδομα επικίνδυνης κι ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους στις δομές αστεγίας, τονίζοντας τα εξής:

«Με αφορμή την παρούσα παγκόσμια υγειονομική κρίση, σύσσωμη η ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε τον βαθμό και την έκταση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού χαρακτήρα της εργασίας του προσωπικού και στις δομές αστεγίας(Υπνωτήρια Αστέγων και Ανοιχτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων που λειτουργούν σε ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού και στα ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ).

Ειδικότερα, έχοντας υπόψιν τον Ν.4483/2017 και ειδικότερα το άρθρ. 98, με βάση το οποίο προστίθενται ως δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών (συγκεκριμένων ειδικοτήτων) κρίνεται αναγκαία η επέκτασή του και σε όλες ανεξαιρέτως τις ειδικότητες που απασχολούνται στα Υπνωτήρια Αστέγων και στα Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων των Δήμων, οι οποίοι αποδεδειγμένα ασκούν επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως εξαιτίας της φύσης της δουλειάς, οι εν λόγω εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που δεν τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και πάσχουν από διάφορες μεταδοτικές ασθένειες.

Επιπλέον, τα Υπνωτήρια Αστέγων και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων των Δήμων αποτελούν ανοιχτές δομές, στις οποίες οι ωφελούμενοι εγγράφονται, χωρίς να έχουν προηγουμένως περάσει από ενδελεχή ιατρικό έλεγχο και εξετάσεις, με συνέπεια οι εργαζόμενοι να είναι εντελώς απροστάτευτοι απέναντι σε κάθε είδους μεταδιδόμενα νοσήματα, ειδικά στο στάδιο της προσέλευσης .

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι λόγω της εκτεταμένης λειτουργίας των ανωτέρω δομών (σχεδόν 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, 24ωρη λειτουργία) οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε καθήκοντα, που δεν συνδέονται απαραίτητα με το αντικείμενο των ειδικοτήτων και συμβάσεων τους π.χ. καθαριότητα δομής, οργάνωση χώρου κλπ

Οι δομές αστεγίας χρηματοδοτούνται (έως το 2023) από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ, όποτε η ένταξη των εργαζόμενων,  δεν θα δημιουργήσει κάποιο δημοσιονομικό αποτύπωμα στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η κυβέρνηση,   βάσει της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έδωσε νέα παράταση στην αναδιάρθρωση και στον καθαρισμό των δικαιούχων του επιδόματος έως 30/6/2020.

Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία ,  να συμπεριλάβει στην απόφασή της και τους ανωτέρω εργαζομένους. Θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει, χωρίς να απαιτείται καμία παρέμβαση, καθώς ούτε τον κρατικό προϋπολογισμό βαραίνει, αλλά κυρίως είναι  δίκαιο και ηθικό ».