Προγραμματισμένη συνάντηση σε πολύ θετικό κλίμα με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο και τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη πραγματοποίησε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, με την συμμετοχή του Πρόεδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων ( Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) κ Φίλλιπου Κυριάκου,  καθώς και του μέλους του ΔΣ της Ομοσπονδίας και Προέδρου του Συλλόγου  Λάρισας  κ Ειρήνης Μπεκιάρη, στο πλαίσιο αναζήτησης λύσης στα προβλήματα του συνδικαλιστικού φορέα,  αυτής της κατηγορίας Πτυχιούχων Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ. 

Στη σύσκεψη εκτέθηκαν ενδελεχώς οι θέσεις και τα αιτήματα των μελών της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., αλλά και ευρύτερα των περίπου 60.000 αποφοίτων σχολών των ΤΕΙ, που υπηρετούν στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, τονίστηκε η αναγκαιότητα περαιτέρω νομοθετικής ρύθμισης για την οριστική εξάλειψη της διάκρισης μεταξύ των κατηγοριών υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ στο Δημόσιο, δεδομένου ότι τόσο οι κατηγορίες ΠΕ , όσο και ΤΕ είναι πλέον απόφοιτοι Ανώτατης – Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εξέλιξη που αν συμβεί, θα συντελέσει στην κατάργηση ενός ιδιότυπου καθεστώτος, που επικρατεί και δημιουργεί περιττές αγκυλώσεις και προβλήματα στον ήδη «Μεγάλο Ασθενή» της χώρας, τη Δημόσια Διοίκηση.

Εξετάστηκαν επιπλέον οι τρόποι οριστικής πραγμάτωσης της δυνατότητας συμμετοχής των ΤΕ υπαλλήλων και ειδικά των ΤΕ Μηχανικών, στις διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις προϊσταμένων, δεδομένου ότι η παρούσα Κυβέρνηση, ψηφίζοντας το νόμο 4674/2020 έδωσε τουλάχιστον θεσμική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, παρότι μια ατυχής διατύπωση στην πρότερη νομολογία (ν. 4369/2016), εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα.

Η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε ότι ένα status quo στην Δημόσια Διοίκηση, που επιμένει σε υπαλλήλους «δύο ταχυτήτων»,  δεν συνάδει με την πρόοδο της εποχής και με τα νέα ακαδημαϊκά και επιστημονικά δεδομένα, ενώ  ζήτησε με την ιδιότητά της ως Τομεάρχης Εσωτερικών του Κινήματος Αλλαγής από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, να εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα, να καλέσει όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές και να δρομολογηθεί άμεσα μια ορθολογική λύση στο πρόβλημα.