Στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, κατά την επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία του εθελοντισμού και την ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών,  η εισηγήτρια του Κινήματος Αλλαγής και Τομεάρχης Εσωτερικών Ευαγγελία Λιακούλη, τοποθετήθηκε, επισημαίνοντας τα εξής :  

 «Ελπίζω όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί το σημερινό νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο αγάπης και αλληλεγγύης, από τη φύση του. Στη χώρα μας, σήμερα, υπάρχουν χιλιάδες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και εθελοντικοί φορείς που παρέχουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους, διαχρονικά, σε όλες τις κρίσιμες καταστάσεις που έπληξαν και πλήττουν την Ελλάδα, καλύπτοντας συχνά τα κενά του Κρατικού Μηχανισμού που, πολλές φορές, στέκεται αμήχανος. 

Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, μαζικά, θέτουν έντονους προβληματισμούς και η στάση τους αυτή καταδεικνύει ότι ο Υπουργός δεν έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις τους για κρίσιμα θέματα κατά το στάδιο της διαβούλευσης. Δεν συζήτησε ούτε με την Αυτοδιοίκηση. Γεγονός που αποδεικνύεται από την απουσία κάθε δυνατότητας διασύνδεσης του νέου ρυθμιστικού πλαισίου με το τρέχον πλαίσιο που σχετίζεται με την Τοπική αυτοδιοίκηση και την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Δε γίνεται επίσης σαφές,  εάν όλες οι ήδη εγγεγραμμένες οργανώσεις στα διάφορα μητρώα που υπάρχουν, εμπίπτουν στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.-Βάσει των προτεινόμενων διατάξεων, όλες οι οργανώσεις θα γραφούν σε ένα, εθνικής εμβέλειας, μητρώο, με την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται σε κάποιο από τα  θεματικά πεδία που προβλέπει το Σχέδιο Νόμου. Όμως, προκειμένου να καλυφθούν οι πάσης φύσεως ανάγκες, έχουν συσταθεί πάρα πολλά μητρώα, σε διάφορα υπουργεία, όπου οι προϋποθέσεις εγγραφής αλλά και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, ποικίλλουν, και τα οποία αλληλο-επικαλύπτονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα μητρώα που προτείνει το σημερινό Νομοσχέδιο. 

 Την εποχή της ψηφιακής επανάστασης, της διαλειτουργικότητας, των νέων τεχνολογιών, των πληροφοριακών συστημάτων είναι αναχρονιστικό να οργανώνουμε ένα μητρώο με λογικές των προηγούμενων εποχών. Είστε ένα βήμα μπροστά, και δύο πίσω! Με τις διαδικασίες εγγραφής που προτείνονται, όχι μόνο δεν σκοτώνουμε το τέρας της γραφειοκρατίας, αλλά, αντίθετα, το ταΐζουμε!

-Σχετικά με το θέμα της διαφάνειας και της λογοδοσίας, όταν ελέγχουμε την ακεραιότητα μιας οικονομικής συναλλαγής, προφανώς, πρέπει να έχουμε το νου μας και στις δυο πλευρές.  Στην υποθετική περίπτωση που μια οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών δρα με δόλο και καταφέρνει να αποκομίσουν τα μέλη της οικονομικό όφελος, μέσω κρατικών χρηματοδοτήσεων, οι ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να δημιουργηθούν βρίσκονται στην πλευρά της Διοίκησης. . 

Θεωρώ, λοιπόν, ότι το παρόν Σχέδιο Νόμου δε φαίνεται να καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες, δε φαίνεται να βελτιώνει την υφιστάμενη κατάσταση, δεν έχει όραμα, δεν φαίνεται καν να είναι λειτουργικό. Ωστόσο, θεωρώ θετικό το γεγονός ότι, επιτέλους, ανοίγει η συζήτηση αυτή στη Βουλή, κι ας έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση» 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ομιλία στον παρακάτω σύνδεσμο: