Με ερώτησή της στη Βουλή φέρνει το ζήτημα της τύχης των απασχολούμενων στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς», το οποίο οδεύει προς τη λήξη του (Φεβρουάριος του 2020), η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το εν λόγω πρόγραμμα είναι Πανελλαδικής σκόπευσης και πως στη Λάρισα συγκεκριμένα εργάζονται περί τους 72 πτυχιούχους, σε μια σειρά φορέων υποδοχής ευρείας γκάμας, όπως η Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο, η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, το ΕΚΑΒ, το Κατάστημα Κράτησης Λάρισας κ.α.

Η Λαρισαία βουλευτής τονίζει στο κείμενο της ερώτησής της το ειδικό βάρος τέτοιων Προγραμμάτων, για την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας νέων πτυχιούχων, που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, όπως βέβαια και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού (brain drain) νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευαγγελία Λιακούλη ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς για το είναι στις προθέσεις τους η συνέχιση του ανωτέρω Προγράμματος, για το αν σκοπεύουν να προβούν στην ανανέωση των συμβάσεων, καθώς και αν συγκαταλέγεται στους προγραμματισμούς τους το ενδεχόμενο αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στο Πρόγραμμα, με ειδική μοριοδότηση σε τυχόν διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, που θα προκύψουν στους φορείς στους οποίους απασχολούνται μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:  

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς (1) Οικονομικών, (2) Εσωτερικών και (3) Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Στις αρχές του 2019, ξεκίνησε η υλοποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης  Νο 11/2018, υπό τον τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς», με το κόστος να ανέρχεται σε περίπου 90 εκ. ευρώ, τα οποία καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕ∆. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας ενός έτους και οι στόχοι του προσδιορίζονται ως εξής: α) άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού (brain drain) νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα.

Αντικείμενο του Ειδικού Προγράμματος είναι η απασχόληση 5.500 άνεργων πτυχιούχων (ωφελούμενοι) σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (φορείς υποδοχής), ενώ αξίζει να σημειωθεί πως από τις 5.500 συνολικά θέσεις έχουν καλυφθεί περίπου οι 3.600.

Στη Λάρισα συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν περί τους 72 πτυχιούχους, σε μια σειρά φορέων υποδοχής ευρείας γκάμας, όπως η Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο, η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, το ΕΚΑΒ, το Κατάστημα Κράτησης Λάρισας κ.α.

Δεδομένου ότι το εν λόγω Ειδικό Πρόγραμμα οδεύει προς τη λήξη του τον Φεβρουάριο του 2020.

Δεδομένου ότι οι ωφελούμενοι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση για το αν επίκειται ανανέωση των συμβάσεων τους.

Ερωτώνται  οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης σε σχέση με τη συνέχιση του εν λόγω Προγράμματος, καθώς και αν σκοπεύουν να προβούν στην ανανέωση των συμβάσεων;
  2. Προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στο Πρόγραμμα, με ειδική μοριοδότηση σε τυχόν διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, που θα προκύψουν στους φορείς στους οποίους απασχολούνται μέχρι σήμερα;