Πρωτοβουλία να ανοίξει δημόσια ο διάλογος με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το θέμα της φύλαξης, ανέλαβε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία απέστειλε επιστολή  προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ, Ζήση Μαμούρη, με κοινοποίησή της και σε όλους τους αντιπρυτάνεις, στην οποία γνωστοποιεί  την πρόταση νόμου του Κινήματος Αλλαγής για την φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας και ζητά τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους, επί της συγκεκριμένης πρότασης.

Στην επιστολή της η κ Λιακούλη τονίζει ότι ανέλαβε την πρωτοβουλία διαλόγου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αίσθημα ευθύνης, καθώς το θέμα της φύλαξης των Πανεπιστημίων δεν είναι ένα ζήτημα που προσφέρεται για πολιτική καπηλεία, ούτε για διχασμό της κοινωνίας και εμφυλιοπολεμικές πρακτικές, αλλά πρέπει να λυθεί με πλήρη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και απόλυτη προάσπιση του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. 

 Σε ό,τι αφορά στην πρόταση νόμου του Κινήματος Αλλαγής, η βουλευτής Λάρισας τονίζει τα εξής :    

« Αντιλαμβάνομαι την πρωτοβουλία σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής με  την κατάθεση της πρότασης νόμου για τη φύλαξη στα Πανεπιστήμια, ως  μια κορυφαία κοινοβουλευτική πράξη ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, που δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά προσφεύγει στην κατάθεση σχεδίου νόμου, με κοστολογημένη και θεσμικά συγκροτημένη πρόταση για το μείζον ζήτημα, της πανεπιστημιακής φύλαξης .

Η Πρόταση Νόμου που καταθέσαμε, αποτελεί εφαρμογή του άρθρου  16 παρ. 5 του Συντάγματος, στο οποίο ορίζεται ότι “η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που  αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση”. Η “πλήρης” αυτοδιοίκηση έχει την έννοια ότι η διοίκηση των ΑΕΙ όχι μόνον ασκείται από τα ίδια τα ιδρύματα, αλλά περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις όψεις της διοικητικής λειτουργίας, ιδίως αυτές που άπτονται του θεμελιώδους αγαθού της ασφάλειας . Συνεπώς, το ίδιο το Σύνταγμα απονέμει στα ΑΕΙ την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει ως αντικείμενο την ασφάλεια και προστασία και κάθε διάταξη νόμου που τυχόν αναθέτει σε όργανα του εν στενή εννοία Κράτους αυτήν την ευθύνη, δημιουργώντας μάλιστα επί τούτω ειδικά αστυνομικά τμήματα στους χώρους των ΑΕΙ, είναι ευθέως αντισυνταγματική.     

Εμείς προτείνουμε η ευθύνη φύλαξης των χώρων των ΑΕΙ να ανήκει στα ίδια τα ιδρύματα, ως έκφανση του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου, με ειδική Υπηρεσία Φύλαξης που συστήνεται ως αυτοτελής οργανική δομή των ΑΕΙ, υπαγόμενη απευθείας στον Πρύτανη και η οποία συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια αρχή. Στην υπηρεσία να  προΐσταται προϊστάμενος με πενταετή θητεία και με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο επιλογής. Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των ΑΕΙ και τις λοιπές δημόσιες αρχές, διατηρώντας την αρμοδιότητα ειδοποίησης της αστυνομικής αρχής σε περίπτωση τέλεσης πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός των χώρων αρμοδιότητάς της. Επίσης, προβλέπεται κάθε αναγκαία ρύθμιση σχετική με την πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Φύλαξης, με αξιοκρατική επιλογή και  ειδική και κατάλληλη εκπαίδευση, ως εχέγγυο για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της. Προβλέπουμε τη χρήση ακαδημαϊκής ταυτότητας ή κάρτας εργαζομένου, καθώς και ειδική κάρτα εισόδου για τους επισκέπτες, ενώ  το κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών Φύλαξης καθώς και του κόστους των συναφών υποδομών των ΑΕΙ καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω επιπλέον τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ. 

 Το Κίνημα Αλλαγής έλαβε την πρωτοβουλία αυτή με στόχο την αποτελεσματική φύλαξη και προστασία των χώρων των ΑΕΙ, τη διαφύλαξη της ελεύθερης και απρόσκοπτης διαβίωσης και εργασίας του διδακτικού προσωπικού, των φοιτητών και εργαζομένων και τη διασφάλιση του υπέρτερου συνταγματικού αγαθού της ακαδημαϊκής ελευθερίας. 

Θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του Υπουργού Παιδείας, δυστυχώς, δεν αντιμετωπίζουν με επάρκεια το πρόβλημα και πλήττουν το αυτοδιοίκητο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Αναμένω άμεσα και με μεγάλο ενδιαφέρον, τις παρατηρήσεις και τις θέσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που κατέχει ξεχωριστή θέση στον τόπο μας, προκειμένου να γενικεύσω τη συζήτηση και με τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς μας »