Τύπος:Αναφορές

Θέμα:Με υπόμνημά τους θέτουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία των Ολοήμερων Προγραμμάτων Νηπιαγωγείων, ειδικά στα εκτός Αθήνας δημόσια νηπιαγωγεία και αναμένουν την θετική αντιμετώπισή τους από τους αρμόδιους φορείς.

Ημερομηνία:26/09/2019

Ημ. Τελευταίας Τροποποίησης:26/09/2019

Διαβάστε την ερώτηση