Κοινοβουλευτική παρέμβαση, με την κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, πραγματοποίησε η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, φέρνοντας στη Βουλή την αναστάτωση έχει προκληθεί για τις δρομολογούμενες αλλαγές στα Τμήματα Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), που σήμερα έχουν έδρα στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου Θεσσαλονίκης.

     Ειδικότερα, στην ερώτηση τονίζεται ότι, όπως προκύπτει από το απόσπασμα πρακτικού της από 30.3.2022 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Εισήγηση του Προέδρου της, περιελάμβανε: 

  • «Την μεταφορά από τη Σίνδο στις Σέρρες του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  • «Την κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα τη Σίνδο 
  • «Συγχώνευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Σίνδο, με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες, με λειτουργία και έδρα του συγχωνευθέντος Τμήματος τις Σέρρες, με δεδομένη την συνάφεια γνωστικού αντικειμένου των λειτουργούντων Τμημάτων.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια συνεδρίαση ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών εξέφρασε διαφωνία ως προς τα ανωτέρω σημεία της Εισήγησης.

     Η Ε. Λιακούλη επισημαίνει ότι τα ανωτέρω Τμήματα έχουν 62 Μέλη ΔΕΠ, 6.582 ενεργούς φοιτητές και σημαντικό αντικείμενο.

     Επιπροσθέτως, τονίζει ότι, στην απευκταία περίπτωση που υλοποιηθούν οι προταθείσες παρεμβάσεις, προκαλείται αιφνίδια ανατροπή στις ζωές δεκάδων Μελών ΔΕΠ και χιλιάδων φοιτητών, επιπλέον δε πλήγμα στην τοπική κοινωνία, και αυτό μάλιστα στην παρούσα δημοσιονομική συγκυρία ακρίβειας και ενεργειακής κρίσης. 

     Αναφέρει, επίσης, ότι σε κάθε περίπτωση η διάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη αποτελεί ζήτημα μείζονος σπουδαιότητας, που πρέπει να συζητηθεί ευρέως και να αποφασισθεί δημοκρατικά.          Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, η Ε. Λιακούλη, μαζί με τον Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γ. Αρβανιτίδη, ζητά από την Υπουργό συγκεκριμένες απαντήσεις για τις προτάσεις, για το σχεδιασμό του Υπουργείου ως προς το μέλλον των εν λόγω Τμημάτων, καθώς και για την επόμενη μέρα στη φοίτηση και στα επαγγελματικά δικαιώματα των επηρεαζόμενων φοιτητών.