Σε κατάθεση Αναφοράς προς τον Υπουργό Εσωτερικών, προχώρησε η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνη του Τομέα Εσωτερικών, Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, υποβάλλοντας Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.), αναφορικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

Ειδικότερα, η Ε. Λιακούλη επισημαίνει τις παράδοξες καταστάσεις που καταγγέλλει η Π.Ε.Γ.Δ.Υ., καθώς Γεωπόνοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, που αιτήθηκαν τη μετάταξή τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, αφού πρώτα είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα, τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τους Υπαλλήλους που πρώτα μετατάχθηκαν σε ανώτερη κατηγορία και έπειτα αιτήθηκαν την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους εκτός Δημοσίου Τομέα.

Επιπλέον, υπογραμμίζει την επιχειρηματολογία της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. περί παραβίασης της αρχής της ισότητας, με τη δημιουργία δύο κατηγοριών Υπαλλήλων, οι οποίοι μολονότι διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και αντίστοιχη προϋπηρεσία, τυγχάνουν άνισης αντιμετώπισης, με μοναδικό κριτήριο το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης της σχετικής προϋπηρεσίας (πριν ή μετά τη μετάταξη του κλάδου ΠΕ).Η Ε. Λιακούλη λοιπόν, με την Αναφορά που κατέθεσε, καλεί την Κυβέρνηση να εγκύψει στο αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων και να δρομολογήσει τις αναγκαίες ενέργειες για τη διευθέτηση του σημαντικού αυτού ζητήματος, υπό το δεδομένο, που ρητώς υπερτονίζεται στην Επιστολή, ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση του Προϋπολογισμού.