Σε ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εσωτερικών, προχώρησε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, μαζί με άλλους συναδέλφους της από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος,  σε σχέση με τη την παρατηρούμενη εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων του εμβληματικού Μέτρου 19για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – γνωστότερου ως LEADER -και ιδίως στο σκέλος που αφορά την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και την ίδρυση μικρών μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Η Λαρισαία βουλευτής τονίζει στο κείμενο της ερώτησής της τα εξής:

«Εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης αναφέρουν πως παρά την υψηλή ζήτηση που παρουσιάζει το LEADER, η απορρόφησή του υπολογίζεται προς το παρόν στο χαμηλότατο 23%, εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων τόσο στην εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου, όσο και στην ολοκλήρωση των σχετικών διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων.

Πέραν τούτων,παρατηρείται μια γενικότερη ‘’δυσκαμψία’’ στο όλο γραφειοκρατικό πλαίσιο διαχείρισης του LEADER, η οποία επιτείνεται και από την για πρώτη φορά εμπλοκή στη διαδικασία  των Περιφερειών, και βέβαια από τους περιορισμούς της γενικότερης υγειονομικής κρίσης.

Τα παραπάνω προβλήματα, ωστόσο, σημαίνουν πως το LEADER δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ισχυρό αναπτυξιακό του ρόλο, προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων στην κατεύθυνση της καινοτομίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών, με αποτέλεσμα η κοινωνική συνοχή των εν λόγω περιοχών σε σχέση με τις αστικές, να παραμένει ακόμη ζητούμενο.

Ειδικότερα, οι καθυστερήσεις αποδίδονται πρωτίστως στον διαφορετικό βαθμό ανταπόκρισης των Περιφερειών, στις οποίες έχει εκχωρηθεί η διαχείριση του Μέτρου 19, στην αδυναμία πολλών Δήμων να ενεργοποιήσουν τα εγκεκριμένα τους έργα (δημοπράτηση, ανάθεση, υλοποίηση), αλλά και στις δυστοκίες που παρουσιάζει η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από τη ΜΟΔ ΑΕ».

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι καθήκον των συνερωτώμενων Υπουργείων, είναι μέσω των περιβόητων «δυνατοτήτων» του  «επιτελικού κράτους» να απλοποιήσουν τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση και την επιτήρηση από όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα διακυβέρνησης, όπως Περιφέρειες, Δήμοι και Αναπτυξιακές Εταιρείες, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΜΟΔ ΑΕκλπ, ρωτώ τους συναρμόδιους Υπουργούς για το πως απαντούν σε όλα τα παραπάνω, καθώς και σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν, προκειμένου να βγει από τον «πάγο» ένα τόσο ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο όπως το LEADER, που τόσα πολλά μπορεί να προσφέρει στις αγροτικές περιοχές της χώρας μας, στην κατεύθυνση της βιώσιμης οικονομικής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως  και της ενίσχυσης της εν γένει κοινωνικο-οικονομικής συνοχής τους»