Άρθρο στην εφημερίδα “Νέα Σελίδα” για τους απόδημους Έλληνες – 13/10/2019

?χουμε χρ?ος να ξαναδ?σουμε στους απ?δημους ?λληνες τη φων? τους Της Ευαγγελ?ας Λιακο?λη Το ζ?τημα της εφαρμογ?ς εν?ς νομοθετικο? πλαισ?ου για το δικα?ωμα ψ?φου των εκτ?ς επικρατε?ας Ελλ?νων μονοπωλε? για τα καλ? το δημ?σιο δι?λογο εδ? και αρκετ?ς εβδομ?δες. Πλ?ον,… Περισσότερα