Να αναλάβει δυναμικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες η Κυβέρνηση για το προσφυγικό

Δ?λωση της βουλευτ? του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη απ? το β?μα της Βουλ?ς, σε σχ?ση με τις πρ?σφατες εξελ?ξεις στο Προσφυγικ? – Μεταναστευτικ?: «Κυρ?ες και κ?ριοι Βουλευτ?ς η Ιστορ?α δεν υπακο?ει σε εντολ?ς. Δεν προτ?σσει, ο?τε επιλ?γει. Η… Περισσότερα

liakouli2

Όχι στον κυβερνητικό “φερετζέ” για τον έλεγχο των Αγροτικών Συνεταιρισμών από ιδιώτες

«Η ν?α μεταμνημονιακ? οικονομ?α ? θα δημιουργηθε? με βασικ? πυλ?να τον αγροτικ? τομ?α ? δεν θα υπ?ρξει καθ?λου» υπογρ?μμισε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας Ευαγγελ?α Λιακο?λη απ? το β?μα της Βουλ?ς, στο σχ?διο ν?μου της κυβ?ρνησης για τους… Περισσότερα

liakouli2

Νόμος Κατρούγκαλου-Βρούτση είναι ο σωστός τίτλος

«Ε?θισται, σχεδ?ν εθιμοτυπικ?, κ?θε κυβ?ρνηση να φ?ρνει την δικ? της πρ?ταση επ? του ασφαλιστικο?, συν?θως, εν μ?σω τυμπανοκρουσι?ν για την δ?θεν, στο διηνεκ?ς, επ?λυσ? του. Ο δε κ. Υπουργ?ς σ?μερα ακο?στηκε να λ?ει ?τι η κυβερνητικ? πρ?ταση θα λ?σει το… Περισσότερα

Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ : «Ζητάμε νέα περιβαλλοντική πολιτική, με ενδυνάμωση των ΚΠΕ»

Ξεκ?θαρη απ? την αρχ? ?ταν η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη συζ?τηση επ?καιρης ερ?τησ?ς της με την Υφυπουργ? Παιδε?ας και Θρησκευμ?των, Σοφ?α Ζαχαρ?κη, σχετικ? με την αν?γκη εν?σχυσης της περιβαλλοντικ?ς εκπα?δευσης του νομο? με διατ?ρηση… Περισσότερα

Σας καταπίνουν τα προβλήματα και εσείς κλειστήκατε στη «γυάλα» σας

Καταιγιστικ? σε πολλαπλ? επ?πεδα σε σχ?ση με μια ευρε?α γκ?μα κυβερνητικ?ν πολιτικ?ν ?ταν σ?μερα στην Ολομ?λεια της Βουλ?ς η Κοινοβουλευτικ? Εκπρ?σωπος του Κιν?ματος Αλλαγ?ς και βουλευτ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη δι?ρκεια της συζ?τησης δ?ο «μ?νι» νομοσχεδ?ων του Υπουργε?ου… Περισσότερα

Εξέλιξη Διδακτόρων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα: Εξ?λιξη Διδακτ?ρων Εργαστηριακο? Διδακτικο? Προσωπικο? Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:17/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Σε εκκρεμότητα σημαντικά προβλήματα του κλάδου των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα: Σε εκκρεμ?τητα σημαντικ? προβλ?ματα του κλ?δου των μη κ?ριων ξενοδοχειακ?ν καταλυμ?των Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:17/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Αποσυγχώνευση και επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου-Μαυροβουνίου

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα: Αποσυγχ?νευση και επαναλειτουργ?α του Κ?ντρου Περιβαλλοντικ?ς Εκπα?δευσης ( ΚΠΕ) Κισσ?βου-Μαυροβουν?ου ως ανεξ?ρτητο Κ?ντρο Περιβαλλοντικ?ς Εκπα?δευσης. Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:25/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν.Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν.Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:18/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Αύριο στη Βουλή, θα απαντήσουν στη Λιακούλη για τον οικισμό ‘’Κουλούρα”

Α?ριο Παρασκευ? 14 Φεβρουαρ?ου 2020 θα απαντηθε? δια ζ?σης στη Βουλ? απ? την ηγεσ?α του  Υπουργε?ου Περιβ?λλοντος & Εν?ργειας η επ?καιρη ερ?τηση της βουλευτ? του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, για το χρον?ζον πλ?ον ζ?τημα του οικισμο? ‘’Κουλο?ρα” του… Περισσότερα